Datganiad ar Wcráin gan Weithgor Addysg Heddwch y Bartneriaeth Fyd-eang er Atal Gwrthdaro Arfog

Llun gan Victor Katikov drwy pexels.

Galwad i Weithredu - Dod â'r rhyfel yn yr Wcrain i ben!

Unwaith y daw'r rhyfel hwn i ben, rhaid iddo ddod i ben er mwyn pawb, bydd addysg heddwch yn hollbwysig. Bydd yn rhaid i bobl ddysgu byw gyda'i gilydd eto, sut i oresgyn trawma rhyfel a dinistr ac adfer heddwch yn eu cymunedau.

(Wedi'i ymateb o: Partneriaeth Fyd-eang ar gyfer Atal Gwrthdaro Arfog. Ebrill 5, 2022)

Rydym ni, aelodau'r Bartneriaeth Fyd-eang er Atal Gwrthdaro Arfog (GPPAC) - Gweithgor Addysg Heddwch (PEWG) a restrir fel llofnodwyr isod, yn galw ar Putin a llywodraeth Ffederasiwn Rwseg i ddod â'r rhyfel yn yr Wcrain i ben. Ni all fod unrhyw enillydd yn y rhyfel hwn. Ni ellir cyfiawnhau’r dinistr parhaus, y marwolaethau a’r erchyllterau, sy’n arwain at filiynau o ffoaduriaid a Phobl sydd wedi’u Dadleoli’n Fewnol (IDP). Mae'r ffoaduriaid yn bennaf yn fenywod a phlant y mae eu bywydau bellach yn llawn ofn, trallod a thrawma. Nid yw rhyfel byth yn ateb i unrhyw wrthdaro ac mae bob amser yn cael canlyniadau negyddol pellgyrhaeddol mewn termau dynol, materol ac amgylcheddol.

Rydym yn annog Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i gyflawni ei fandad a’i brif gyfrifoldeb sydd wedi’u hymgorffori yn Siarter y Cenhedloedd Unedig, ar gyfer y “cynnal heddwch a diogelwch rhyngwladol” (Erthygl 24). Mae'r sefyllfa bresennol yn bygwth heddwch byd-eang ac yn effeithio ar fywydau miliynau o bobl mewn llawer o wledydd.

Rydym yn annog holl arweinwyr y wladwriaeth, yn enwedig y rhai a all fod â dylanwad o hyd ar lywodraeth Ffederasiwn Rwseg, i ddefnyddio’r dylanwad hwnnw i roi terfyn ar elyniaeth, er mwyn pobl yr Wcráin yr effeithir arnynt fwyaf, er mwyn dynoliaeth, ac er mwyn diogelwch cyffredinol ein planed. Apeliwn arnoch i ddefnyddio pob dull diplomyddol sydd ar gael at y diben hwn.

Rydym yn annog asiantaethau dyngarol i ddarparu ar gyfer anghenion sylfaenol a chymorth seico-gymdeithasol i ffoaduriaid a CDU, yn enwedig ar gyfer y cymorth seico-gymdeithasol i blant mewn ysgolion.

Fel addysgwyr heddwch sy’n gweithio ledled y byd, rydym yn gwybod am hadau casineb sy’n cael eu hybu a’u hatgyfnerthu, yn aml mewn ysgolion, yn y cyfnod cyn ac ar ôl unrhyw elyniaeth arfog. Gall hyn gymryd cenedlaethau i wella.

Fel addysgwyr heddwch sy’n gweithio ledled y byd, rydym yn gwybod am hadau casineb sy’n cael eu hybu a’u hatgyfnerthu, yn aml mewn ysgolion, yn y cyfnod cyn ac ar ôl unrhyw elyniaeth arfog. Gall hyn gymryd cenedlaethau i wella. Rydym yn galw ar arweinwyr sefydliadau addysgol, prifysgolion ac ysgolion i roi sylw i unrhyw rai ymgyrch o wybodaeth anghywir a phropaganda yn bwydo'r gwrthdaro hwn. Fel gwir addysgwyr, rhaid inni baratoi ein myfyrwyr i fod yn feddylwyr beirniadol gwybodus ac i allu herio rhethreg rhaniad a chasineb i helpu i gyflawni cyflwr heddwch byd-eang a rennir. nawr ac yn y dyfodol.

Unwaith y daw'r rhyfel hwn i ben, rhaid iddo ddod i ben er mwyn pawb, bydd addysg heddwch yn hollbwysig. Bydd yn rhaid i bobl ddysgu byw gyda'i gilydd eto, sut i oresgyn trawma rhyfel a dinistr ac adfer heddwch yn eu cymunedau.

Mae rheoli gwrthdaro heb drais yn dechrau trwy wreiddio yn ein calonnau a'n meddyliau ac yna'n cael ei ddangos yn ein gweithredoedd. Gwelwn sut nad yw dibynnu ar rym milwrol er budd gwleidyddol neu diriogaethol yn ateb ac yn gwaethygu gwrthdaro. Mae ein penderfyniad i addysgu ar gyfer heddwch a dewisiadau amgen di-drais wedi dwysáu fel y gall pawb fyw bywydau diogel a llawn lle bynnag y bônt yn y byd.

Yn gywir,

 • Gary Shaw, Cadeirydd, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (Awstralia, Môr Tawel)
 • Jennifer Batton, Cyd-Gadeirydd, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (UDA, Gogledd America); Darlithydd, Prifysgol Talaith Cleveland
 • Jorge Baxter, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (Colombia, De America); Athro Cyswllt, Prifysgol yr Andes
 • Loreta N. Castro, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (Philippines, De-ddwyrain Asia); Canolfan Addysg Heddwch, Coleg Miriam a Pax Christi Philippines
 • Gail Reyes Galang, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (Philippines, De-ddwyrain Asia); Cadeirydd, Rhaglen Astudiaethau Teulu; Cyfarwyddwr Cyswllt, Canolfan Addysg Heddwch; Athro Cyswllt, Adran Seicoleg; Llywydd, Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Coleg Maryknoll/Miriam
 • Tony Jenkins, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (UDA, Gogledd America); Cydlynydd, Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch; Cyfarwyddwr, Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch; Darlithydd, Prifysgol Georgetown
 • Ketei Matsui, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (Japan, Gogledd-ddwyrain Asia); Athro, Adran Astudiaethau Dinasyddiaeth Fyd-eang, Prifysgol Seisen; Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, Japan; Pwyllgor Crefyddau dros Heddwch, Japan; Cymdeithas Ryngwladol Merched Crefyddol Rhyddfrydol
 • Jose F. Mejia, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (Colombia, De America); Cyfarwyddwr Gweithredol, Aulas en Paz
 • Kazuya Asakawa, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (Japan, Gogledd-ddwyrain Asia); Cymrawd Ymchwil, PRIME, Sefydliad Ymchwil Heddwch Rhyngwladol, Prifysgol Meiji Gakuin
 • Gohar Markosyan, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (Armenia); Merched dros Ddatblygiad, NGO
 • Jae Young Lee, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (De Corea, Gogledd-ddwyrain Asia); Cyfarwyddwr, Sefydliad Adeiladu Heddwch Korea a Chymdeithas Cyfiawnder Adferol Corea
 • Golygu Zovko, Aelod, Gweithgor Addysg Heddwch, GPPAC (Bosnia a Herzegovina, Balcanau); Canolfan Deialog Nansen Mostar
cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

sut 1

 1. Bydd awgrym i atal Gwrthdaro Arfog…Rheoli Arfau, Cynhyrchu Arfau a Masnach yn atal Gwrthdaro Arfog…Ffyniant trwy fusnes lladd peiriannau heb gyfiawnhad.gwaed dynol diniwed..

Ymunwch â'r drafodaeth ...