Syr Joseph Rotblat: addysg heddwch ar gyfer byd heb ryfel

“Er mwyn i’r cysyniad o fyd heb ryfel gael ei dderbyn yn gyffredinol, a’i fabwysiadu’n ymwybodol trwy wneud rhyfel yn anghyfreithlon, bydd angen proses o addysg ar bob lefel: addysg dros heddwch; addysg ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang. ”

-Sir Joseph Rotblat, 1995 enillydd gwobr Heddwch Nobel. Dyfyniad o ddarlith a roddwyd ar Sul y Cofio, 2002 yn yr Imperial War Museum.

Dysgwch fwy am y dyfynbris hwn trwy ymweld â'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ei hun Dyfyniadau a Memes Addysg Heddwch: Llyfryddiaeth Addysg Heddwch. Mae'r cyfeirlyfr llyfryddol yn gasgliad wedi'i olygu o ddyfyniadau anodedig o safbwyntiau ar theori, ymarfer, polisi ac addysgeg mewn addysg heddwch. Ategir pob dyfynbris / cofnod llyfryddol gan feme artistig yr anogir chi i'w lawrlwytho a'i ledaenu trwy'r cyfryngau cymdeithasol.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...