Lansiwyd Ymgyrch Shine Africa: plannu coed Moringa a hyrwyddo ymwybyddiaeth o addysg heddwch

YMGYRCH AFFRICA SHINE

Hau hadau a phlannu coed Moringa ar gyfer ymwybyddiaeth addysg heddwch dros gyfnod o 18 mis mewn 56 o wledydd Affrica gan gynnwys yr Ynysoedd cyfagos.

Ar Hydref 15 2021 lansiodd Mariana Price o Grow for Health, De Affrica ail gymal ymgyrch fyd-eang i blannu coed Moringa a hyrwyddo ymwybyddiaeth o addysg heddwch. Bydd Ymgyrch SHINE AFRICA a lansiwyd yn ddiweddar hefyd yn dysgu am faterion eraill heddwch, gwrthdaro a chyfiawnder y mae'r rhai ar y cyfandir yn eu hwynebu.

Bydd y goeden Moringa yn cael ei defnyddio fel sail i ymgyrch addysgol sy'n canolbwyntio ar addysg heddwch, iechyd ac iachâd, ymladd diffyg maeth, diogelwch bwyd, tyfiant planhigion, trwsio priddoedd, adfer ansawdd dŵr, materion carbon, a hyrwyddo cynhyrchion Moringa ar gyfer iechyd a cyfoeth.

Mae Mariana Price yn gweld Affrica fel canolbwynt bwyd y dyfodol - gyda llawer o obaith ac addewid. Mae'r ymdrech gyfandirol hon hefyd yn cynnwys cynlluniau ar gyfer cefnogi datblygiad Canolfannau Addysg Heddwch ym mhob Gwlad, neu gynifer â phosibl.

Mariana Price.

Cefndir: Ar Orffennaf 12, 2021, manipur y Ganolfan Addysg Heddwch (CFPEM) (India) lansiodd ymgyrch i blannu mwy na 10,000 o goed moringa yn Ne Ddwyrain Asia. Cysegrodd Leban Serto, cynullydd, yr ymdrech i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE). Roedd Leban yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Apêl dros Heddwch yr Hâg 1999 lle lansiwyd y GCPE. Yn y lansiad, arsylwodd Leban Serto fod y Byd yn parhau i wynebu sawl bygythiad, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd - ac mae angen addysg heddwch nawr yn fwy nag erioed gan fod cysylltiad agos rhwng cynaliadwyedd amgylcheddol a heddwch. Nododd hefyd fod ymgysylltu’n weithredol â chymunedau lleol ac annog tyfu coed Moringa yn un ffordd syml o fynd i’r afael â materion gwrthdaro yn Ne Ddwyrain Asia yn ogystal ag ar gyfer gweddill y byd. Mae Leban Serto hefyd wedi datblygu gwersi ar heddwch a nonviolence sy'n ymgorffori coeden Moringa.

Mae ymgysylltu’n weithredol â chymunedau lleol ac annog tyfu coed Moringa yn un ffordd syml o fynd i’r afael â materion gwrthdaro yn Ne Ddwyrain Asia yn ogystal ag ar gyfer gweddill y byd.

Gweithiodd Dr. Serto gyda Mariana Price o Dde Affrica fel Cynghorydd Tîm yn Ne-ddwyrain Asia. Hi bellach yw cynullydd Ymgyrch SHINE AFRICA a'r Cymedrolwr Ar-lein Byd-eang ar gyfer Hwb Moringa Affrica. Mae hi hefyd yn Ymgynghorydd Rhwydweithio a Chyflwynydd ar y platfform rhwydweithio rhithwir heddiw dros Affrica.

Penodir Cynghorwyr Tîm o bob un o 56 gwlad Affrica i gefnogi'r ymdrech. Cefnogir yr Ymgyrch hefyd gan dîm o arbenigwyr gan gynnwys gwyddonwyr sydd â gwybodaeth arbennig am goeden Moringa. Cefnogir y fenter gan Tony Jenkins, Cydlynydd y GCPE; Dr Leban Serto, CFPEM India; Joshua Haruna; Gwenyn Nettie; Hwb Moringa Affrica; Romany Thresher; a virtualnetworking.today.

Am fwy o wybodaeth ac i gymryd rhan:
Mariana Price - Cynullydd Ymgyrch. +27829600270
marianagrowforhealth@gmail.com
cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

3 thoughts on “Shine Africa Campaign launched: planting Moringa trees and promoting awareness of peace education”

  1. Pingback: Pwmp wedi torri - Menter Hunan Bwydo Cradle Ark

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig