Dyfernir Gwobr Heddwch Seán MacBride 2018 i Gymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil a Chartref ar gyfer Cydweithrediad

Y Swyddfa Heddwch Rhyngwladol, un o dderbynwyr cyntaf Gwobr Heddwch Nobel, yn dyfarnu Gwobr Heddwch Seán MacBride bob blwyddyn i berson, neu sefydliad, neu fudiad i gydnabod ei waith rhagorol dros heddwch, diarfogi, a hawliau dynol. Mae'r IPB, a sefydlwyd ym 1891, yn un o ffederasiynau heddwch rhyngwladol hynaf y byd ac mae'n ymroddedig i'r weledigaeth o fyd heb ryfel. Dros y blynyddoedd mae wedi gweithio ar ystod eang o bynciau hybu heddwch, gan gynnwys arfau niwclear, masnach arfau ac agweddau eraill ar ddiarfogi; addysg heddwch a diwylliant heddwch; menywod a gwneud heddwch; hanes heddwch; yn ogystal â themâu cysylltiedig fel cyfraith ryngwladol a hawliau dynol. Eleni mae'r Bwrdd IPB wedi dewis y AHDR (Cymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil) a Home for Cooperation fel un o dri enillydd y wobr.

Mae'r AHDR yn eiddigeddu cymdeithas lle mae deialog ar faterion hanes, hanesyddiaeth, addysgu hanes a dysgu hanes yn cael ei groesawu fel rhan annatod o ddemocratiaeth ac yn cael ei ystyried yn fodd i hyrwyddo dealltwriaeth hanesyddol a meddwl yn feirniadol. Mae Bwrdd yr AHDR, sy'n cynnwys addysgwyr a haneswyr Cyprus Twrcaidd a Gwlad Groeg Cyprus, yn enghraifft wych o sut y gall cydweithredu cynhyrchiol, syniadau creadigol, a pharch flodeuo, waeth beth fo'u rhaniad. Yng nghyd-destun ymdrechion AHDR i hyrwyddo Diwylliant Heddwch trwy addysg, ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol, mae'r sefydliad hefyd wedi cymryd rhan mewn cyfres o brosiectau a gweithgareddau Addysg Heddwch. Mae'r rhain wedi arddangos effaith dadadeiladu ystrydebau a chynyddu cyswllt wrth greu newid paradeim mewn addysg fel rhagofyniad ar gyfer gosod y sylfeini ar gyfer heddwch cynaliadwy.

Sefydlwyd Home for Cooperation gan yr AHDR yn 2011 fel canolfan ymchwil ac addysgol, gan ddod ag academyddion a haneswyr ynghyd yn bennaf. Heddiw mae'r Cartref wedi dod yn adeilad pwysig o fewn croesfan Palas Ledra, clustogfa'r Cenhedloedd Unedig. Mae'r Cartref yn cynnal amrywiaeth helaeth o raglenni diwylliannol, artistig ac addysgol gyda'r nod o feithrin creadigrwydd ac ymddiriedaeth ryngddiwylliannol yng Nghyprus ac yn rhyngwladol. Mae'n dilyn “adeiladu heddwch yn y celfyddydau” i drawsnewid gwrthdaro rhyngbersonol a rhyng-gymunedol yng Nghyprus; gyda phrosiectau a rhaglenni sy'n anelu at ailddiffinio perthnasoedd a meithrin gallu lle mae'r cyfrwng artistig yn cael ei ddefnyddio i wella trawma personol / cyfunol ac i hyrwyddo rhyng-gysylltiad trwy'r celfyddydau a diwylliant.

Mae'r IPB yn gwerthfawrogi ymdrechion a hyrwyddo Diwylliant Heddwch yn fawr ac yn ogystal â'r gweithgareddau adeiladu heddwch.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd. Cyhoeddir yr union ddyddiad mewn da bryd.

Am ymholiadau pellach, cysylltwch â ni yn ahdr@ahdr.info neu

cyfathrebu@home4cooperation.info neu ffoniwch ni ar +90 533 853 7470/+357 22 445 740.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig