Mae ymgyrch greadigol dan arweiniad Rotari yn hyrwyddo heddwch a lles meddyliol mewn ysgolion

(Llun: Tamworth Gwybodus)

(Wedi'i ymateb o: Tamworth Gwybodus. Chwefror 9, 2021)

Mae disgyblion ysgol ledled ardal Swydd Stafford yn cael eu gwahodd i fod yn greadigol fel rhan o ymgyrch Clwb Rotari i hyrwyddo heddwch a lles meddyliol ymhlith pobl ifanc.

Mae'r gystadleuaeth Polyn Heddwch yn rhan o ymgyrch gan Glybiau Rotari Calon Lloegr, i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol gwrthdaro, gan gynnwys tlodi, gwahaniaethu, diffyg mynediad at addysg, a dosbarthiad anghyfartal o adnoddau.

Mae'n cael ei ehangu yn dilyn llwyddiant prosiect diweddar sy'n cael ei gyflwyno mewn ysgolion ledled Swydd Warwick.

Mae cystadleuaeth y Pegwn Heddwch yn rhan o ymgyrch gan Glybiau Rotari Tamworth, Lichfield a Kinver, i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol gwrthdaro, gan gynnwys tlodi, gwahaniaethu, diffyg mynediad at addysg, a dosbarthiad anghyfartal o adnoddau.

Gydag amcangyfrif o 250,000 ledled y byd, mae Polion Heddwch yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol fel y symbol, heneb a gweledol distaw am heddwch yn ogystal â chynrychioli dathliad o Heddwch a Chydweithrediad rhwng gwahanol wledydd hefyd.

Dywedodd Margaret Morley, Cydlynydd Prosiect Rotari a Heddwch:

“Fel sefydliad mae Rotary wedi ymrwymo’n llwyr i weithio gydag ysgolion mewn unrhyw ffordd y maent yn teimlo’n angenrheidiol i gefnogi eu Cwricwlwm Addysg Heddwch ac annog diwylliant o heddwch, sydd mor bwysig yng nghymdeithas heddiw.

“Mae hyrwyddo heddwch yn faes ffocws Rotari yn ogystal â rhan o gwricwlwm yr ysgol. Nid yw'n ymwneud â phlannu polyn heddwch yn unig, mae'n ymwneud â gweithio gydag ysgolion i annog pobl ifanc i feddwl am ystyr heddwch. ”

Ychwanegodd:

“Mae Pwyliaid Heddwch mor bwysig gan eu bod yn mynd â phlant allan o’r ystafell ddosbarth, maent yn darparu meysydd llonyddwch a myfyrio, mor bwysig â materion iechyd meddwl. Maent hefyd yn annog diddordeb yn yr amgylchedd plannu / tyfu.

“Mae’r Pegwn Heddwch yn ein hatgoffa’n gyson ein bod yn gweithio gyda’n gilydd i greu cymdeithas ofalgar a thosturiol.

“Mae plant yn eu caru, gellir cynllunio seremonïau o’u cwmpas i annog diwylliant o heddwch yn yr ysgol.”

Bob blwyddyn mae'r Rotari hefyd yn dyfarnu mwy na 100 o hyfforddiant Cymrodoriaethau Heddwch a ariennir yn llawn ar gyfer arweinwyr ymroddedig ledled y byd.

Ers i'r rhaglen gychwyn yn 2002, mae'r Canolfannau Heddwch Rotari wedi hyfforddi mwy na 1,400 o gymrodyr ar draws 115 o wledydd, ac mae llawer ohonynt bellach yn arweinwyr mewn llywodraethau, y sefydliadau milwrol, addysg, gorfodi'r gyfraith a sefydliadau rhyngwladol fel y Cenhedloedd Unedig.

Ychwanegodd Margaret:

“Fel sefydliad dyngarol, mae heddwch yn gonglfaen i’n cenhadaeth. Credwn pan fydd pobl yn gweithio i greu heddwch yn eu cymunedau, y gall newid gael effaith fyd-eang. ”

Gwahoddir ysgolion sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am y gystadleuaeth neu'r Prosiect Heddwch i gysylltu â Margaret Morley yn: [e-bost wedi'i warchod].

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...