Rôl Addysg mewn Adeiladu Heddwch yn Uganda a Myanmar

Rôl Addysg mewn Adeiladu Heddwch yn Uganda a Myanmar

Consortiwm Ymchwil ar Addysg ac Adeiladu Heddwch

Screen Ergyd 2016-04-11 yn 11.44.16 ACRydym yn falch iawn o rannu'r diweddariad diweddaraf gan y Consortiwm Ymchwil ar Addysg ac Adeiladu Heddwch, partneriaeth rhwng UNICEF a Phrifysgol Amsterdam, Prifysgol Sussex, Prifysgol Ulster a phartneriaid o fewn y wlad sy'n anelu at gyfrannu at ymchwil, polisi ac ymarfer sy'n ymwneud ag addysg ac adeiladu heddwch.

Wedi’u hysgrifennu gan ymchwilwyr o Brifysgol Amsterdam a Phrifysgol Ulster, mewn partneriaeth ag ymchwilwyr lleol ym Myanmar ac Uganda, mae’r adroddiadau’n archwilio addysg a meithrin heddwch ym Myanmar ac Uganda o dri safbwynt:

  • Integreiddio Adeiladu Heddwch i Bolisïau a Rhaglenni Addysg.
  • Rôl Athrawon mewn Adeiladu Heddwch.
  • Rôl Mentrau Addysg Ieuenctid Ffurfiol ac Anffurfiol.

Cynhaliodd timau Consortiwm Ymchwil ymchwil mewn pedair gwlad yn ystod y prosiect: Myanmar, Pacistan, De Affrica, ac Uganda.

Bydd pob tîm yn cynhyrchu adroddiad gwlad benodol a fydd, ochr yn ochr ag Adolygiadau Llenyddiaeth thematig, yn sail i dri adroddiad synthesis sy’n mynd i’r afael â’r tri maes a amlinellir uchod.

Yn ogystal, trwy gydol y prosiect ymchwil ac fel thema drawsbynciol ym mhob un o'r tri maes, nod y prosiect ymchwil yw deall deinameg ac effaith gwahanol fathau o drais uniongyrchol ac anuniongyrchol mewn perthynas â systemau addysg ac actorion addysgol mewn sefyllfaoedd o wrthdaro. Bydd pob ffocws thematig hefyd yn cynnwys dadansoddiad rhyw.

Mae nifer o allbynnau ymchwil ar gael er mwyn cyrchu canfyddiadau timau ymchwil Myanmar ac Uganda:

Rôl Addysg mewn Adeiladu Heddwch yn Uganda
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Papur Briffio
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Crynodeb Gweithredol
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Crynodeb
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Adroddiad Cefndir Llawn

Rôl Addysg mewn Adeiladu Heddwch ym Myanmar
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Papur Briffio
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Crynodeb Gweithredol
[icon type=”glyphicon glyphicon-share-alt” color=”#dd3333″] Summary
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Adroddiad Cefndir Llawn

 

 

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...