Addysg Ffordd i Heddwch: Heddwch a Thrais o Safbwynt Plant

Mae myfyrwyr ysgolion cynradd yn canfod y cysyniad o heddwch yn bennaf mewn ystyr bersonol-unigol ac maent yn gweld y cysyniad o drais yn uniongyrchol fel trais cymdeithasol-ddiwylliannol.

(Wedi'i ymateb o: Cyfnodolyn Astudiaethau Addysg Rhyngwladol. 2018)

By Fatih Yilmaz

Yilmaz, F. (2018). Addysg ffordd i heddwch: Heddwch a thrais o safbwynt plant. Astudiaethau Addysg Rhyngwladol, 11 (8), tt. 141-152. DOI:10.5539 / ies.v11n8p141

Crynodeb

Mae'n bwysig mabwysiadu'r cysyniad o heddwch fel diwylliant pan fydd hawliau dynol, democratiaeth, cydfodoli ac amrywiaeth yn cael eu parchu ar y lefel gymdeithasol. Yn enwedig yn ifanc, gall cyflwyno'r cysyniad hwn i unigolion atal diwylliannau treisgar rhag dod o hyd i gefnogaeth gymdeithasol neu unigol. Yn yr ystyr hwn, mae disgwyl i unigolion ledaenu heddwch trwy addysg a gwahardd trais. Yn yr ymchwil hon, ceisiwyd dangos sut mae myfyrwyr ysgolion cynradd yn canfod cysyniadau heddwch a thrais yn eu bywydau bob dydd. Ceisiwyd penderfynu sut mae disgyblion yn disgrifio'r cysyniadau hyn yn eu delwedd ddarluniadol, eu mynegiadau llenyddol a geiriol. Dyluniwyd yr ymchwil fel ymchwil ansoddol o ddulliau ymchwil ansoddol. Cymerodd 68 o fyfyrwyr ysgolion cynradd ran yn yr ymchwil. Mae myfyrwyr wedi nodi pedair prif thema ar fater heddwch: “heddwch cyffredinol / rhyng-gymunedol, heddwch rhyng-grŵp / cymdeithasol, heddwch rhyngbersonol a heddwch unigol.” Mae dau ddeg pump o is-themâu sy'n gysylltiedig â'r 4 prif thema hyn wedi'u creu. O ran trais, mae pedair prif thema wedi dod i'r amlwg: “trais cymdeithasol-ddiwylliannol, trais uniongyrchol, trais grŵp a thrais ecolegol”. Mynegwyd un ar bymtheg o is-themâu, yn dibynnu ar y pedair prif thema hyn. Darganfuwyd, yn yr ystyr gyffredinol, eu bod yn canfod y cysyniad o heddwch mewn ystyr bersonol-unigol yn bennaf ac maent yn gweld y cysyniad o drais yn uniongyrchol fel trais cymdeithasol-ddiwylliannol.

cliciwch yma i gael mynediad i'r erthygl
cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...