Ymateb i Saethiadau Diweddar a Pheryglon Bywyd Dyddiol

(Wedi'i ymateb o: Wynebu Hanes a Ni'n Hunain. Ebrill 26, 2023)

Mae Facing History & Ourselves wedi datblygu gwers fach i helpu myfyrwyr i brosesu'r newyddion trasig am y saethu diweddar o bobl ifanc yn eu bywydau bob dydd.

Am y Wers Fach Hon

Mewn llai nag wythnos ym mis Ebrill 2023, saethwyd pedwar o bobl ifanc ar ôl gwneud mân wallau wrth fyw bob dydd: canu’r gloch drws anghywir, troi i fyny’r dreif anghywir, agor y drws car anghywir. Mae’r wers fach hon yn helpu myfyrwyr i brosesu’r digwyddiadau hyn a’r teimladau o ansicrwydd y gallant eu hachosi, dysgu sut mae rhagfarn yn ffactor o ran pwy sy’n dioddef trais gwn, ac ystyried beth allwn ni ei wneud i helpu ein hunain ac eraill yn wyneb hyn. newyddion. Mae estyniad dewisol yn gwahodd myfyrwyr i ymchwilio i wahanol ddulliau o atal trais. Gellir defnyddio pob gweithgaredd ar ei ben ei hun neu ei ddysgu mewn unrhyw gyfuniad sydd fwyaf addas i'ch myfyrwyr.

Cyrchwch y wers fach yma!
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig