Cymrawd Ymchwil mewn Gwrthdaro a Thrais - Sefydliad Astudiaethau Datblygu

Cymrawd Ymchwil mewn Gwrthdaro a Thrais
Sefydliad Astudiaethau Datblygu

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Gweld postio swyddi ar wefan IDS

Oriau'r wythnos: 35 (1.0FTE)
Math o gontract: parhaol

Mae'r Sefydliad Astudiaethau Datblygu (IDS) yn sefydliad byd-eang blaenllaw ar gyfer ymchwil datblygu, addysgu a dysgu, ac effaith a chyfathrebu, wedi'i leoli ym Mhrifysgol Sussex.

Mae Clwstwr Gwrthdaro a Thrais mae ganddo enw da rhyngwladol sydd wedi'i hen sefydlu wrth lunio agendâu ymchwil ar ddadansoddiad micro-lefel o wrthdaro treisgar. Mae'r Clwstwr yn ceisio recriwtio hyd at ddau Gymrawd Ymchwil i ymestyn y tîm ymchwil cyfredol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn rhannu ein hymrwymiad i ragoriaeth ymgysylltiedig, a bydd ganddynt allu amlwg i gynnal ymchwil arloesol ar y berthynas rhwng gwrthdaro, trais a datblygiad a fydd yn siapio polisi, yn ysbrydoli ymarfer ac yn datblygu gwybodaeth.

Rydym yn edrych i recriwtio hyd at ddau ymchwilydd rhagorol a fydd yn cryfhau ac yn ehangu'r meysydd ymchwil hyn. Byddwn yn ystyried ymgeiswyr sydd â PhD mewn Gwyddor Wleidyddol, Economeg Datblygu, Astudiaethau Datblygu, Anthropoleg, Daearyddiaeth, neu ddisgyblaeth wyddor gymdeithasol gysylltiedig sy'n mynd i'r afael ag astudio gwrthdaro a thrais.

Cyflog: Y flwyddyn, tybiannol, pro rata (yn dibynnu un profiad) rhwng ystodau gradd 7 i 9 yr IDS.

  • Gradd 7 £ 34,478 - £ 45,572
  • Gradd 8 £ 43,478 - £ 54,042
  • Gradd 9 £ 55,231 - £ 63,450

Dyddiad cau: Dydd Llun 23 Mai, 10am amser y DU
Dyddiad cyfweld: w / c 20fed Mehefin, i'w gadarnhau

FFURFLENNI CAIS SWYDDOGOL YN UNIG, Ni dderbynnir CVs. Gweler isod am ffurflen gais a'r Manylion Swyddi Gwag. Sicrhewch eich bod yn dyfynnu'r cyfeirnod cywir wrth anfon eich cais.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig