Cofio Abdul Aziz Said

Ar Ionawr 22, 2021, collodd y maes gwybodaeth heddwch un o’i “dadau sefydlu” mwyaf parchus a medrus. Yr Athro Abdul Aziz Said oedd sylfaenydd y Ganolfan Heddwch Byd-eang ym Mhrifysgol America, athro, dyngarwr, ac eiriolwr cyfiawnder cymdeithasol ers y 1950au. Gwnaeth ei waith cynnar gyfraniad rhagarweiniol sylweddol at sefydlu astudiaethau heddwch.

Pan ddechreuais fy ymdrechion fy hun mewn addysg heddwch yn y 1960au, roedd yr Athro Said yn bresenoldeb uchel ei barch yn yr hyn y deuthum i'w weld fel maes ehangach gwybodaeth heddwch. Croesawodd yn gynnes fy ymdrechion, bob amser yn golegol, yn aml yn gydweithredol. Gwnaethpwyd fy ngwobr Gwobr Heddwch Seán McBride gan y Biwro Heddwch Rhyngwladol (2009) yr un mwy arbennig gan ei sylwadau yn y seremoni. Fe alluogodd lawer i fynd i mewn i'r maes a'i ddilyn, ac ysbrydolodd lawer mwy i ymgymryd a dyfalbarhau yn y mudiad bywiog ledled y byd wrth ddysgu dros heddwch.

Gorffwys mewn grym, Abdul-Aziz, ffrind, cydweithiwr, model i bawb sy'n dilyn gwybodaeth heddwch.

Betty A. Reardon,
Chwefror 14, 2021

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...