Briff Polisi: iTalking ar Draws Cenedlaethau ar Addysg yng Ngholombia

Rhwng Awst a Thachwedd 2021, Fundación Escuelas de Paz trefnodd y Siarad ar draws Cenedlaethau ar Addysg (iTAGe) annibynnol cyntaf America Ladin yng Ngholombia.

Archwiliodd yr iTAGe hwn rôl addysg wrth hyrwyddo cyfranogiad ieuenctid a diwylliant heddwch yng Ngholombia, ynghyd â gweithredu Penderfyniad 2250 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch. Mae UNSCR 2250 a'i benderfyniadau dilynol UNSCR 2419/2018 ac UNSCR 2535/2020, yn cydnabod rolau pwysig a chadarnhaol pobl ifanc wrth adeiladu heddwch.

Mae'r penderfyniadau'n pwysleisio'r angen i fuddsoddi mewn addysg i hyrwyddo diwylliant o heddwch, dileu anghydraddoldeb a gwahaniaethu, hyrwyddo goddefgarwch a grymuso ieuenctid.

cliciwch yma i lawrlwytho'r briff polisi
cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...