Chwarae ar yr un tîm am ddyfodol heddychlon (Israel)

(Wedi'i ymateb o: Post Jerwsalem. Mai 14, 2019)

Gan Eytan Halon
Llofnododd Cymdeithas Bêl-droed Israel (IFA) a Chanolfan Heddwch ac Arloesi Peres yn Jaffa gytundeb ddydd Llun i gydweithio ar brosiect unigryw ledled y wlad, a fydd yn adeiladu cysylltiadau rhwng bechgyn a merched Iddewig ac Arabaidd trwy bêl-droed.

Bydd y fenter “Chwarae Ffair, Arwain Heddwch” yn gweithio gydag ysgolion o bob cwr o'r wlad, gan ddarparu addysg heddwch drawsddiwylliannol, gan gynnwys chwarae pêl-droed gydag Iddewon ac Arabiaid ar yr un tîm a dysgu Hebraeg ac Arabeg.

Yn unol â methodoleg “FairPlay” Canolfan Peres, mae timau cymysg yn chwarae heb ganolwr, yn pennu rheolau'r gêm gyda'i gilydd ac yn datrys unrhyw anghytundebau sy'n digwydd yn ystod y gêm ar y cyd.

Gyda chefnogaeth Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Israel a Sefydliad Laureus Sport for Good o Lundain, bydd 17 myfyriwr yn ymuno â rhaglen arweinyddiaeth chwaraeon i'w harfogi â'r sgiliau angenrheidiol i arwain y prosiect newydd.

“Mae chwaraeon yn cynrychioli llwyfan gwych ar gyfer bodolaeth a rennir, adeiladu gwerthoedd a chymdeithas well a thecach,” meddai Chemi Peres, cadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Canolfan Peres.

“Am nifer o flynyddoedd, rydym wedi trefnu gemau pêl-droed rhwng Iddewon ac Arabiaid, a [rhwng] Israeliaid a'n cymdogion. Mae yna lawer o leoedd yn y byd sy’n mabwysiadu ein model o fodolaeth a rennir a datrys problemau, ”meddai.

Mae rhwystrau pontio iaith, gwleidyddiaeth a chrefydd trwy chwaraeon wedi cael eu defnyddio gan Ganolfan Peres am fwy nag 17 mlynedd, gyda’i fenter “Ysgolion Chwaraeon Heddwch Gefeilliedig” hyd yn hyn yn cyrraedd dros 22,000 o Balesteinaidd ac Israel - Iddewig ac Arabaidd - bechgyn a merched ers hynny. ei sefydlu.

“Mae'r prosiect hwn yn integreiddio cofleidiad pob rhan o'r gymuned yr ydym am ei weld, a'r prosiect rydych chi'n ei weld yn holl dimau cenedlaethol Israel heddiw,” meddai cadeirydd yr IFA, Moshe Shino Zuarez.

“Y prosiect hwn yw sut yr ydym yn dymuno gweld cyd-fodolaeth - gweithio gyda phlant a dod â phawb ynghyd. Dyna ein hamcan ar ddiwedd y dydd: gwella dyfodol yr holl blant hyn. "

Cyhoeddodd Canolfan Peres hefyd ei bod wedi cael ei dewis am yr eildro i dderbyn cyllid Sefydliad FIFA.

Nod y sylfaen, a sefydlwyd ym mis Mawrth 2018 ac a arweinir gan lywydd FIFA, Gianni Infantino, yw meithrin newid cymdeithasol cadarnhaol ledled y byd a chodi cefnogaeth ar gyfer adfer ac ailadeiladu seilwaith chwaraeon sydd wedi'i ddifrodi neu ei ddinistrio ledled y byd. Canolfan Peres yw'r unig sefydliad o Israel i elwa o gyllid y sefydliad.

“Mewn pêl-droed, mae pob chwaraewr yn gyfartal a dydych chi ddim yn teimlo unrhyw wahaniaethau rhwng pobl,” meddai tîm cenedlaethol Israel ac amddiffynnwr Maccabi Tel Aviv, Sheran Yeini Mae'r Jerusalem Post.

Mae'r tîm yn enghraifft wych o sut y gall chwaraeon adeiladu pontydd rhwng gwahanol gymunedau. Ar hyn o bryd mae Bibras Natkho, Mwslim Circassian-Israel, yn gapten ar y tîm, yn cynnwys Iddewon ac Arabiaid-Arabiaid yn bennaf.

“Er ei bod hi’n gêm ymosodol weithiau, rydyn ni’n bartneriaid ac mae gennym ni amcan ar y cyd i ennill, ac rydyn ni’n dymuno gwneud hynny’n deg,” meddai Yeini. “Yn fy llygaid i, mae pêl-droed yn gamp a all ddarparu llawer o enghreifftiau o sut y gallwn gydfodoli gyda'n gilydd yn ein gwlad.”

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig