Plannu 10,000 o Goed Moringa a Hau Hadau Addysg Heddwch yn Ne-ddwyrain Asia

Ar Orffennaf 12, 2021, aeth y Manipur y Ganolfan Addysg Heddwch (CFPEM) Lansiodd (India) ymgyrch i blannu mwy na 10,000 o goed moringa yn Ne Ddwyrain Asia. Cysegrodd Leban Serto, cynullydd, yr ymdrech i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE). Roedd Leban yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Apêl Heddwch yr Hâg 1999 lle lansiwyd y GCPE.

Yn y lansiad, arsylwodd Leban Serto fod y Byd yn parhau i wynebu sawl bygythiad, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd - ac mae angen addysg heddwch nawr yn fwy nag erioed gan fod cysylltiad agos rhwng cynaliadwyedd amgylcheddol a heddwch. Nododd hefyd fod ymgysylltu’n weithredol â chymunedau lleol ac annog tyfu coed Moringa yn un ffordd syml o fynd i’r afael â materion gwrthdaro yn Ne Ddwyrain Asia. Mae Leban Serto wedi datblygu gwersi ar heddwch a nonviolence sy'n ymgorffori coeden Moringa.

Mae mwy na 1000 o hadau eisoes wedi'u hanfon at gydweithwyr ym Myanmar cyfagos. Bydd manylion pellach am y fenter, a sut y gall aelodau GCPE gymryd rhan, yn cael eu rhannu cyn bo hir. Mae cynlluniau i lansio ymgyrch debyg yn Affrica hefyd yn cael eu trafod.

Mae'n anrhydedd i ni fod CFPEM wedi cysegru'r fenter hon i'r GCPE ac edrychwn ymlaen at helpu i ledaenu twf Coed Moringa ledled y byd.

Cefnogir y fenter gan dîm o gynghorwyr gan gynnwys: Mariana Price (De Affrica); Hazimi Dibok (Malaysia); Desuup Rixin (Bhutan); Aien Amri (India); Chen Khongsai (Israel); Lulu (Myanmar); Joanne SP Chan (Malaysia); John Tilji (Kenya); a Tony Jenkins (UDA). Rheolir yr Ymgyrch gan dîm sy'n gweithio, gan gynnwys: Pinao Mate, Bidaylaxmi Ningthoujam, Ko War Hring, Stiward L Kom, Wanglalkhup Aimol ', a Leban Serto.

1 Trackback / Pingback

  1. Lansiwyd Ymgyrch Shine Africa: plannu coed Moringa a hyrwyddo ymwybyddiaeth o addysg heddwch - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Ymunwch â'r drafodaeth ...