PEACEMOMO: Trydydd Datganiad ar y Rhyfel yn yr Wcrain

Trydydd Datganiad PEACEMOMO ar y Rhyfel yn yr Wcrain

(Ymwelwch â PEACEMOMO)

Mae bywydau dirifedi yn dioddef ac yn marw yn y rhyfel trasig sy'n digwydd yn yr Wcrain. Ymddangosiad y rhyfel a adlewyrchir yn y cyfryngau Gorllewinol yw goresgyniad Rwsia a gwrthwynebiad Wcráin. Fodd bynnag, mae rhyfel cartref Dwyrain-Gorllewin a thywallt gwaed yn yr Wcrain a ddatblygodd ers 2014, a'r rôl a chwaraeir gan yr Unol Daleithiau a NATO hefyd yn rhan o'r rhyfel hwn.

Nid yw'r rhyfel hwn rhwng Wcráin a Rwsia. Dyma'r ornest pŵer byd-eang barhaus a gwrthdaro milwrol y gellid bod wedi'i osgoi a'i atal, ond sydd yn lle hynny wedi troi'n rhyfel yn yr Wcrain. Roedd y cyfnod ar ôl y Rhyfel Oer, nid yn union fel yr oedd yn ymddangos, mewn gwirionedd yn gyfnod o baratoi a chynllunio ar gyfer bygythiadau rhyfel mewn gwledydd bregus. Nid yw strategaeth sylfaenol y cenhedloedd hegemonaidd ar eu hennill wedi newid. Mae'r rhyfel hwn yn yr Wcrain wedi'i ragweld, ond ni cheisiodd neb atal neu gyfryngu'r gwrthwynebwyr. Mae'r rhyfel hwn yn sicr o ymestyn os bydd y methiant rhyngwladol hwn yn parhau.

Barbariaeth ei hun yw rhyfel. Ac yn union fel y mae pob gwrthdaro yn deillio o waethygiadau cilyddol, felly hefyd y cyfrifoldeb o wneud y rhyfel. Mewn sefyllfa o densiwn milwrol uwch, gall digwyddiadau damweiniol ysgogi rhyfel, ond nid un digwyddiad yw achos na phrif sbardun rhyfel. Er ein bod ni i gyd yn dioddef o'r rhyfel hwn, mae'n rhaid i ni hefyd dalu sylw i'r ffaith bod rhyfel yn ganlyniad i ysgogiad cronedig o elyniaeth, bod methiant i atal rhyfel ymlaen llaw yn achosi rhyfel yn uniongyrchol, a bod yna rymoedd sy'n cael elw mawr o ryfel. . Ac mae'n rhaid i ni siarad am gyfrifoldeb mawr y rhai sy'n cynllunio'r rhyfel a'r rhai sy'n symud i beidio â'i atal, sy'n elwa'n aruthrol ar y barbariaeth hon sy'n cymryd cymaint o fywydau. Ni ellir anwybyddu'r diwydiannau arfau mewn gwledydd diwydiannol fel prif fuddiolwyr rhyfel.

Po fwyaf o elw y mae’r cyfadeilad milwrol-diwydiannol yn ei wneud, y mwyaf yw creulondeb rhyfel a welwn. Ac mae'r drasiedi'n cael ei dwysáu mai pobl ddiniwed a thlawd y byd yw'r rhai cyntaf i gael eu haberthu. Ar y naill law, rydym yn siarad am y brys o ddatrys yr argyfwng hinsawdd, ond ar y llaw arall nid oes unrhyw wybodaeth, monitro, nac ymdrechion i reoli'r allyriadau carbon gan y rhyfel hwn na'r holl gamau milwrol ar gyfer rhyfel. Mae hyn yn unffurf o gwmpas y byd. Nid yw De Korea yn eithriad.

Ychydig o opsiynau sydd gan ddynoliaeth ar ôl nawr. Yr hyn y mae rhyfel dirprwyol gwrthdaro pŵer byd-eang yn yr Wcrain yn ei ddangos yw ein bod bellach wedi cyrraedd croesffordd farwol cydweithredu neu ddinistrio cyffredin.

Ychydig o opsiynau sydd gan ddynoliaeth ar ôl nawr. Yr hyn y mae rhyfel dirprwyol gwrthdaro pŵer byd-eang yn yr Wcrain yn ei ddangos yw ein bod bellach wedi cyrraedd croesffordd farwol cydweithredu neu ddinistrio cyffredin.

Yr hyn sydd fwyaf brys yw atal ar unwaith y gweithredoedd rhyfel presennol ac atal aberthau pellach. Tasg yr holl bobl sy'n dymuno heddwch yw mynnu bod yr Unol Daleithiau a NATO yn trafod yn uniongyrchol â Rwsia, yn gweithredu cadoediad brys, yn dechrau trafodaethau ar gytundeb heddwch, ac yn seinio'r larwm am beryglon gwaethygu'r rhyfel hwn. Mae hyn er mwyn atal trychineb mawr. Nid yw pwyntio bys ar un ochr yn golygu nad yw trafodaethau, cadoediad na chydweithrediad yn bosibl.

Mae angen inni gychwyn rhybudd byd-eang. Mae angen i ni seinio larwm byd-eang am y perygl o ddisodli bywyd cyffredin a chynaliadwyedd ag obsesiwn diddordeb 'fy ngwlad fy hun', y perygl sy'n rhagweld mwy o ryfeloedd. Heddiw nid oes unrhyw ryfeloedd sy'n faterion pobl eraill, dim mwy yn dioddef ar wahân i mi, chi, neu ni. Mae gan bawb gyfrifoldeb i roi'r gorau i wneud y dewis sy'n diraddio'r cyfle prin i ni ddewis bywyd gwell. Nawr yw'r amser i osod y gloch larwm i ffwrdd cyn ei bod hi'n rhy hwyr bydd cystadleuaeth filwrol fyd-eang yn dod â ni i gyd i lawr.

O'i gymharu â'r hyn y mae'r wladwriaeth yn ei wneud, mae'r hyn y mae dinasyddion yn ei wneud yn ymddangos yn wan. Ond gadewch inni gofio ac atgoffa ein hunain bod y pŵer i newid y byd wedi'i ysgogi gan y bobl wan hynny sy'n cysylltu â'i gilydd mewn sffêr cyhoeddus mwy. Yn oes yr argyfwng hinsawdd, gadewch inni gasglu cryfder a chyhoeddi nad oes amser ac adnoddau i wastraffu rhyfel. Ni allwn siarad am y dyfodol ond pan fyddwn yn cydnabod y dylai diogelwch berthyn i bawb yn union fel y mae heddwch yn perthyn i bawb. Heddwch fel tiroedd comin, diogelwch fel tiroedd comin!

Chwefror 22, 2023.

PEACEMOMO
Sefydliad Ffeministaidd Astudiaethau Heddwch (FIPS)
Sefydliad Traws-Addysg dros Heddwch (TEPI)

Darllenwch PEACEMOMO's yn gyntaf ac 2 datganiadau ar y rhyfel yn yr Wcrain.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig