Nid pwnc dau gyfnod yr wythnos yn unig yw heddwch - Athrawon Prajnya ar gyfer Hyfforddiant Heddwch (India)

Hyfforddiant yn ystod sesiwn hyfforddi heddwch ym mis Ionawr 2016 (Llun: The New Indian Express)

(Wedi'i ymateb o: The New Indian Express. Rhagfyr 30, 2017)

By Roshne Balasubramanian

CHENNAI: Yn sgil digwyddiadau brawychus sydd wedi bygwth yr heddwch cyfannol yn y wlad ac ar draws y byd, mae Prajnya, corff anllywodraethol o Chennai wedi tynnu sylw at weithdy deuddydd - 'Prajnya Teachers for Peace Training'. “Yn 2005, lluniodd y Cyngor Cenedlaethol Ymchwil a Hyfforddiant Addysgol (NCERT) Fframwaith Cwricwlwm Cenedlaethol (NCF) sy'n dweud bod addysg heddwch yn 'bryder torri ar draws y cwricwlwm a'i fod yn bryder i bob athro'," meddai Swarna Rajagopalan , MD, Ymddiriedolaeth Prajnya.

Yn unol â hynny, mae'n ofynnol i ysgolion ac athrawon integreiddio addysg heddwch ar draws y cwricwlwm a gweithgareddau allgyrsiol. “Waeth beth mae’r athro wedi’i ddysgu, dylid integreiddio gwerth addysg heddwch - boed yn dderbyniad, cynwysoldeb a sensitifrwydd i gwricwla ym mhobman. Er enghraifft, os oes gennych broblem fathemateg, yn lle Raja a Jhony, gall fod yn Raja a Lilly. Felly, mae cynwysoldeb ym mhopeth - mae modelu ac iaith, cynwysoldeb rhywedd a chynwysoldeb cymunedol i fod yn rhan o'r cwricwlwm, ”mae hi'n rhannu.

Waeth beth mae'r athro wedi'i ddysgu, dylid integreiddio gwerth addysg heddwch - boed yn dderbyniad, cynwysoldeb a sensitifrwydd i gwricwla ym mhobman.

Nid dysgu heddwch fel pwnc 'dau gyfnod yr wythnos' yn unig yw'r syniad. Mae i gynnwys y gwerthoedd ym mhopeth y mae athro'n ei rannu. Ond yn anffodus, nid yw'r arfer hwn wedi dod i ben. “Mae wedi bod yn anodd ei weithredu mewn ysgolion. Gydag isafswm cryfder ystafell ddosbarth o 35 ac uchafswm o 70, rhaniadau lluosog a phwysau arholiadau, nid yw'r ffocws wedi disgyn ar addysg heddwch, ”mae'n egluro Swarna.

Gyda'r gweithdai hyfforddi byr hyn, mae Prajnya yn ceisio rhoi syniad eang i athrawon o sut y gellir integreiddio addysg heddwch. Bydd yr hyfforddiant deuddydd yn cyflwyno cyfranogwyr i addysg heddwch ac argymhellion yr NCF, yn hwyluso archwiliad introspective o'r hyn y mae athrawon yn ei ddwyn i mewn i'r ystafell ddosbarth, eu harferion cyfathrebu, a'u gwerthoedd ar gyfer ystafell ddosbarth a chymdeithas gynhwysol; rhoi cyfle i nodi a dylunio cynlluniau dosbarth ag egwyddorion addysg heddwch a chynnwys cydran ymarfer a mentora cymheiriaid. “Bydd gennym Priyadarshini Rajagopalan, addysgwr heddwch-athro-dod a Chintan Girish Modi, actifydd heddwch enwog arall i hwyluso’r gweithdy,” meddai.

Nid dysgu heddwch fel pwnc 'dau gyfnod yr wythnos' yn unig yw'r syniad. Mae i gynnwys y gwerthoedd ym mhopeth y mae athro'n ei rannu. Ond yn anffodus, nid yw'r arfer hwn wedi dod i ben.

Tra bod y gweithdy'n cael ei gynnal yn Chennai, nid yw wedi'i gyfyngu i'r ddinas. “Os oes unrhyw un o Sriperumbudur, Pondicherry neu Kanchipuram eisiau cofrestru ar gyfer y gweithdy, mae croeso iddyn nhw hefyd. Rydym yn chwilio am athrawon o wahanol sbectra i ymuno â ni. Hyd yn oed os yw un person o ysgol yn ymuno â ni, mae'n mynd yn ôl i'r ysgol mewn rhyw ffordd, ”mae hi'n rhannu.

Bydd y gweithdy'n cael ei gynnal unwaith mewn tri mis ac fe'i trefnir ar ôl asesu'r amser gorau posibl i'r cyfranogwyr. “Fel oedolion, rydyn ni’n colli persbectif ar sut rydyn ni’n dirnad y byd ac ynglŷn â gofyn y cwestiynau cywir. Felly, beth ydyn ni'n ei ddysgu i'n plant? Rhaid mynd i’r afael â hyn, ”ychwanega.

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal ar Ionawr 4 a 5 yn Alwarpet, o 9am ymlaen. I gofrestru, postiwch: [e-bost wedi'i warchod]
(y dyddiad olaf yw Ionawr 1)

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...