“Gwersi Heddwch o COVID-19” 4ydd Cystadleuaeth Arlunio / Traethawd Blynyddol (ar gyfer ieuenctid)

(Wedi'i ymateb o: Cyrff Anllywodraethol Merched i'w Datblygu)

[icon name = "share" class = "" unprefixed_class = ""] cliciwch yma i gael rheolau'r gystadleuaeth a chanllawiau cyflwyno

Mae NGO “Women for Development” yn falch o gyhoeddi ei 4th cystadleuaeth lluniadau heddwch a thraethodau blynyddol, gyda thema eleni “Gwersi Heddwch o Covid-19(dyma y cyswllt o'r cystadlaethau blaenorol)

Ar hyn o bryd mae'r pandemigau coronafirws wedi dod yn her i'r ddynoliaeth gyfan, ac mae'r wladwriaeth frys sy'n cael ei datgan mewn sawl gwlad ledled y byd wedi gorfodi miliynau o bobl i aros adref, gan greu rhwystrau ym mywydau beunyddiol a rhythmau gwaith pawb.

Er gwaethaf yr heriau, y dyddiau hyn rydym hefyd yn cael cyfle i dyfu, dysgu rhai gwersi a chael rhagolwg o'r newydd ar y realiti trawsnewidiol dyddiol.

Nod yr ornest yw dangos sut mae'r pandemig hwn wedi effeithio ar ffyrdd o fyw a rhagolygon personol plant ysgol ac ieuenctid o wahanol wledydd, pa wersi y mae pob un ohonynt wedi'u dysgu'n unigol yn ogystal â'r hyn y mae'r ddynoliaeth wedi'i ddysgu yn fyd-eang o'r COVID- 19 - sut le fydd y byd ar ôl y pandemigau, pa fath o argymhellion sydd ganddyn nhw i'r gwleidyddion ac arweinwyr y byd i'r cyfarwyddiadau o leihau anghydraddoldebau, tlodi, hiliaeth, cenedlaetholdeb, rhyfeloedd, trychinebau amgylcheddol mewn gwahanol gorneli o'r byd, a materion eraill.

Trwy'r gystadleuaeth hon, ein dymuniad yw pwysleisio sylw plant ysgol ac ieuenctid unwaith eto at werthoedd heddwch, cariad, cytgord a goddefgarwch a dangos i bawb y gellir goresgyn unrhyw sefyllfa anodd gydag undod a chydgrynhoad yn unig a bod hwn yn ddeffroad. galw ar ddynoliaeth i ailasesu'r gwir werthoedd, i ddangos empathi â'n gilydd, i achub ein natur ac i sefydlu heddwch yn y byd.

Mae'r ornest yn yn cael ei gynnal ar-lein, gall cyfranogwyr fod yn eu harddegau ac ieuenctid rhwng oedrans 15-29 o Armenia ac unrhyw wlad arall yn y byd.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cystadlaethau yw Ebrill 27, 2020. Ni fydd cyflwyniadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad a nodwyd yn cael eu hystyried.  

[icon name = "share" class = "" unprefixed_class = ""] cliciwch yma i gael rheolau'r gystadleuaeth a chanllawiau cyflwyno

sut 1

Ymunwch â'r drafodaeth ...