Heddwch mewn Datblygu Cynaliadwy: Cysoni Agenda 2030 â Menywod, Heddwch a Diogelwch (Briff Polisi)

(Wedi'i ymateb o: Rhwydwaith Byd-eang o Adeiladwyr Heddwch Merched. Medi 2023)

Awduron: Panthea Pourmalek a Shawna Crystal
Golygydd: Katrina Leclerc
Artist Cynllun: Verónica Rodríguez Cárdenas

Mae Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, a fabwysiadwyd yn 2015, yn cydnabod heddwch fel rhagamod ar gyfer datblygu cynaliadwy. Fodd bynnag, mae nodau a dangosyddion yr agenda hon yn brin o ran cydnabod croestoriad rhyw a heddwch. Yn hynny o beth, paratôdd Rhwydwaith Byd-eang Merched Adeiladwyr Heddwch (GNWP) y briff polisi hwn i archwilio'r cysylltiadau rhwng Menywod, Heddwch a Diogelwch (WPS) ac Agenda 2030 a darparu argymhellion ymarferol ar gyfer eu gweithredu synergaidd.

Ymwadiad: Gwaith annibynnol GNWP yw'r Briff Polisi. Barn GNWP yn unig a fynegir yn y Brîff Polisi hwn ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn cefnogwyr y prosiect nac unrhyw un a roddodd fewnbwn i ddrafftiau, neu a roddodd sylwadau arnynt.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig