Addysg Heddwch i Ieuenctid: Pecyn Cymorth ar gyfer Eiriolaeth a Chynllunio

Wrth gyhoeddi cyhoeddi 

Addysg Heddwch i Ieuenctid: Pecyn Cymorth ar gyfer Eiriolaeth a Chynllunio

Cyrchwch y pecyn cymorth yma!

Yn 2022, yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a nodwyd bwlch sy'n peri pryder rhwng awydd ieuenctid am addysg heddwch a'i weithrediad yn eu hysgolion a'u cymunedau. I liniaru hyn, datblygodd Tîm Ymchwil Ieuenctid yr Ymgyrch Fyd-eang 'Addysg Heddwch i Ieuenctid: Pecyn Cymorth ar gyfer Eiriolaeth a Chynllunio' cefnogi myfyrwyr ledled y byd i eiriol dros integreiddio cyfleoedd addysg heddwch yn eu hysgolion, prifysgolion a chymunedau.  

Dyluniwyd y pecyn cymorth “byw” hwn i ddarparu gwybodaeth am beth yw addysg heddwch, sut y gellir ei gweithredu'n ymarferol, a sut i eiriol drosto mewn gwahanol gyd-destunau. 

Mae ieuenctid yn edrych i gaffael y wybodaeth a'r sgiliau y mae addysg heddwch yn eu darparu i ddatrys gwrthdaro, lleihau trais, a meithrin heddwch yn eu cymunedau ac yn y byd - bwriad y pecyn cymorth hwn yw cefnogi'r fath wneuthurwyr newid ieuenctid.

Mae'n bwysig cydnabod bod angen cefnogaeth ymarferol ar eiriolaeth ieuenctid ar gyfer addysg heddwch mewn gofodau o ddysgu ffurfiol a heb fod yn ffurfiol, a bydd y pecyn cymorth hwn yn adnodd defnyddiol wrth arwain newid ledled y byd. 

Mae’r pecyn cymorth hwn wedi’i ddatblygu fel dogfen “fyw” gyda’r nod o dyfu a chasglu gwybodaeth sy’n ddefnyddiol i bobl ifanc sydd ei hangen fwyaf. Mae ychwanegiadau yn y dyfodol eisoes wedi'u cynllunio, felly gwiriwch yn ôl yn aml am ddiweddariadau.

Gan fod angen addysg heddwch nawr yn fwy nag erioed i frwydro yn erbyn anghyfiawnder systemig a thrais ledled y byd, rydym yn eich gwahodd i ystyried sut y gallech chi gymryd rhan mewn ymdrechion addysg heddwch neu sut y gallech ddefnyddio offer a fframweithiau addysg heddwch i fynd ar drywydd y materion sy'n bwysig i chi. mwyaf am. 

Rhannwch gyda ni straeon am eich ymdrechion eiriolaeth a sut rydych chi'n defnyddio'r pecyn cymorth. Rydym hefyd yn gwahodd adborth ac awgrymiadau ar ein dogfen fyw. Cysylltwch â ni yma

Cyrchwch gynnwys ychwanegol sy'n canolbwyntio ar ieuenctid, dadansoddiad, darllediadau newyddion, digwyddiadau ac adnoddau yma.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig