Dulliau Addysg Heddwch ym Mrasil

(* Adroddiadau a baratowyd gan fyfyrwyr graddedig Rhaglen Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro Rhyngwladol Prifysgol America. Gweler rhifyn Tachwedd 2010 o gylchlythyr yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch i gael mwy o wybodaeth: www.peace-ed-campaign.org/newsletter)

Dulliau Addysg Heddwch ym Mrasil gan Alyssa Hansen

Llyfrau ac erthyglau:

  • “Datblygu Ysgol Heddwch Brasil” gan Joo Marcelo Dalla Costa. Peace Review, Cyfrol 21, Rhifyn 1 Ionawr 2009 , tudalennau 79 – 84. jmdallacosta@hotmail.com
  • “Hawliau Dynol Merched ym Mrasil” gan Maria Amlia de Almeida Teles a Susan Bracale-Howard. Peace Review , Cyfrol 18, Rhifyn 4 Hydref 2006 , tudalennau 485 – 490.
  • “Mynd i’r afael â thrais mewn ysgolion: rôl UNESCO/Brasil” gan Jorge Werthein. Journal of Educational Administration, 2003, Cyfrol 41, Rhifyn 6, tudalennau 603 – 625. Crynodeb.
  • “Dros Heddwch a Lles y Wlad: Cyfryngwyr Rhyngddiwylliannol a Chysylltiadau Iseldiraidd-Indiaidd yn New Netherland a Brasil Iseldireg, 1600-1644” gan Marcus P. Meuwese. 2003. (Dogfennaeth hanesyddol o fethiannau cyfryngwyr llwythol trefedigaethol i greu symbolau a chredoau a rennir rhwng llwythau Indiaidd Brasil a gwladychwyr yr Iseldiroedd.)
  • “Addysg Heddwch: Safbwyntiau o Brasil ac India. Cyfweliad gydag Anima Bose (India) a Zlmarian Jeanne Walker (Brasil)" mewn Adargraffiadau a Miniprints. Prifysgol Lund (Sweden) Ysgol Addysg Malmo, Rhif 683, Ionawr 1990.

Mae Zlmarian Jeanne Walker yn addysgwr yn Ysgol y Cenhedloedd, ysgol elfennol ryngwladol Bahai breifat yn Brasilia, Brasil. Mae'r ysgol hon yn brosiect peilot ar gyfer datblygu cwricwla sy'n seiliedig ar addysg heddwch i ddelio â'r gwrthdaro a gynhyrchir gan amrywiaeth Brasil. Mae'r ysgol yn ddwyieithog ac yn cynnwys myfyrwyr diplomyddion, gweithwyr y llywodraeth, a theuluoedd Brasil rheolaidd sydd â diddordeb mewn addysg ryngwladol. Mae Walker yn addysgu dosbarthiadau meithrin a 9fed gradd, ond ef yw cydlynydd addysg heddwch yr ysgol. Ei diffiniad o addysg heddwch yw “safbwynt byd-eang a chymryd camau cadarnhaol i greu byd heddychlon; dysgu myfyrwyr beth allai’r camau hyn fod a rhoi rhywfaint o ymdeimlad o gyfrifoldeb iddynt gymryd rhai o’r camau hynny”. Mae Walker hefyd yn dysgu seminarau addysg heddwch 1 neu 3 diwrnod i athrawon mewn ysgolion cyhoeddus (gan ddadansoddi'r deunyddiau addysgu sydd ar gael a sut y gellir eu defnyddio ar gyfer addysg heddwch) ac mae wedi cael ymateb cadarnhaol iawn. Cynhaliodd arolwg rhagarweiniol o werslyfrau ysgolion elfennol ym Mrasil a dim ond 2 achos o'r gair “heddwch” a ganfu ac roedd yn gysylltiedig â chytundeb. Roeddent yn brin o ddisgrifiadau o sefydliadau rhyngwladol sy'n hyrwyddo heddwch a digwyddiadau cydweithredol. Cafodd y 2 achos heddwch hyn eu gorbwyso gan 40 o gyfeiriadau at “ryfel”. Mae Walker yn amlinellu proses i ysgolion ddefnyddio addysg heddwch: yn gyntaf yw gweithio gyda'r athrawon, yn ail yw creu mwy o ddeunyddiau cyfarwyddyd, llawlyfrau athrawon ac ymarferion ymarferol, yn drydydd yw trefnu grwpiau datblygu cwricwlwm i gyflwyno'r rhaglen i awdurdodau lleol / af / cenedlaethol. Yn ysgol Walker, mae yna ymagwedd ddeublyg o weithgareddau yn y dosbarth a diwrnodau arbennig sy'n canolbwyntio ar heddwch y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Ar y dyddiau hyn, mae'r myfyrwyr yn ymchwilio i'r digwyddiad hwn, yn ei drafod mewn grwpiau, ac yn gwneud gweithgareddau sy'n gysylltiedig ag ef. Mae gweithgareddau yn y dosbarth yn ymwneud â materion rhywiaeth, hiliaeth a chydweithrediad. Ar y cwestiwn o wneud addysg heddwch yn gwrs ar wahân i'w ddysgu neu ei integreiddio i bob dosbarth, mae Walker yn credu na ddylid ei haddysgu ar wahân mewn ysgol elfennol. Wrth i sgiliau datblygiadol fynd rhagddynt, gall myfyrwyr hŷn drafod addysg heddwch a'i gydnabod fel rhywbeth ar wahân. Gellir integreiddio addysg heddwch i bynciau fel hanes neu astudiaethau cymdeithasol trwy wneud i fyfyrwyr fyfyrio ar yr hyn y gallant ei wneud yn eu bywydau eu hunain i hyrwyddo realiti byd rhyngddibynnol. Mae hi’n ceisio cydbwyso hanes rhyfel trwy drafod “heddwch” i bob “rhyfel”. Yr her o weithredu addysg heddwch mewn ysgol lle nad yw teuluoedd wedi hunan-ddewis i ddysgu am heddwch, megis yn ysgolion cyhoeddus Brasil, yw nad yw'r bobl yn teimlo bod materion byd-eang yn bwysig yn eu bywyd personol. Cyfarfyddir ag addysg heddwch hefyd â’r cyhuddiad ei fod yn rhywbeth “ychwanegol” ac felly nad yw o bryder sylfaenol. Un o nodau Walker ym Mrasil oedd datblygu llyfrgell addysg heddwch.

Animeiddiad siarcol fideo Youtube o hanes capoeira, y ddawns crefft ymladd Brasil sy'n adnabyddus am hyrwyddo heddwch yn lle ymladd, ac sy'n olrhain ei gwreiddiau yn ôl i wrthwynebiad caethweision Affricanaidd ym Mrasil. http://www.youtube.com/watch?v=f_GTvPC34cM

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig