Addysg Heddwch: Trosolwg Hanesyddol (1843-1939). Cofnodion Addysg Heddwch Rhif 101

Awdur (on): Verdiana Grossi
Atgynhyrchwyd a dosbarthwyd gan: Canolfan Gwybodaeth Adnoddau Addysgol (ERIC)
Dyddiad: Ebrill 2000
Nodyn: Fersiwn ddiwygiedig o bapur a gyflwynwyd yng Nghynhadledd y Byd ar Addysg Uwch (Paris, Ffrainc, Hydref 1998).

Mae addysg heddwch wedi dod yn bell, ond nid yw ei hanes yn hysbys iawn. Mae'r testun hwn yn rhoi trosolwg hanesyddol, gan ganolbwyntio ar ddatblygiadau Ewropeaidd rhwng 1843-1939. Yn dyfynnu Cynhadledd Heddwch Llundain 1843 a Chynadleddau Heddwch Cyffredinol fel enghreifftiau o bontio egwyddorion heddwch a'r ystafell ddosbarth. Rhoddir cipolwg ar nifer o addysgwyr heddwch ac actifyddion pwysig. Dangosir ymchwil addysgol a seicolegol gynnar gyda gwaith Jean Piaget. Mae'r testun yn gofyn y cwestiynau hyn yn y dyfodol: “Sut y gall diwylliant heddwch ddod yn ddiwylliant byd?”; “Sut y bydd y system addysg yn wynebu heriau cymdeithas amlddiwylliannol sy'n newid yn barhaus?”; ac “A yw'n bosibl creu dinesydd byd?”

[icon type = ”glyphicon glyphicon-download-alt” color = ”# dd3333 ″]  Dadlwythwch y papur hwn o archive.org

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...