Mae plant Palestina ac Iddewig yn dod i Ontario i gael calon i galon

Mae plant Palestina ac Iddewig yn dod i Ontario i gael calon i galon

Mae'r rhaglen Calon i Galon yn meithrin cyfeillgarwch rhwng Israeliaid Palestina ac Iddewig mewn gwersyll haf ger Ottawa, hanner byd i ffwrdd o amheuon cartref.

Gan Ward Olivia

(Erthygl wreiddiol: TheStar.com. Gorffennaf 29, 2016)

Fel llawer o bobl ifanc ar wyliau ysgol, mae Razan ac Ori wedi treulio pythefnos yn oeri o'r gwres mewn gwersyll haf ar lyn yn Ontario.

Yng Nghanada amlddiwylliannol, nid yw hynny'n ddim byd anghyffredin. Ond mae Razan Athamna, 14 oed ac Ori Margolis 15 oed yn dod o ddau fyd gwahanol sy'n bodoli ochr yn ochr - ond yn aml wedi'u hynysu oddi wrth ei gilydd - o fewn Israel.

Yn y Gwersyll Calon i Galon ger Ottawa, hanner byd i ffwrdd, maen nhw wedi dod yn ffrindiau. Ac maen nhw bellach yn ffrindiau gyda 18 o Israeliaid Palesteinaidd ac Iddewig eraill a gyrhaeddodd y gwersyll y mis hwn hefyd.

“Pe na bawn i wedi dod yma, ni fyddem erioed wedi cwrdd,” meddai Margolis, merch ifanc dal, feddylgar Iddewig y mae ei chartref yn kibbutz Ramat HaShofet yng ngogledd Israel.

“Pan ddaethon ni i gyd at ein gilydd fe wnaethon ni rannu ein straeon,” ychwanega Athamna, merch ifanc dawel ei hiaith o dref fach Kfar Qara, sy'n cynnwys un o'r lefelau uchaf o raddedigion prifysgol Palestina. “Nawr rydyn ni wedi dod at ein gilydd fel teulu.”

Dyna nod Calon i Galon, prosiect sy'n ceisio adeiladu dyfodol gwell i Israel trwy brofiad a rennir, a phlannu hadau arweinyddiaeth gydweithredol mewn cenhedlaeth sydd wedi tyfu i fyny mewn amgylchedd cynyddol rannol a pholareiddio.

Mae'n cael ei gyd-noddi gan Sefydliad Addysg Givat Haviva Israel, enillydd gwobr UNESCO am addysg heddwch, a Hashomer Hatzair / Camp Shomria o Toronto.

Mae'r prosiect, sydd wedi croesawu tua 100 o wersyllwyr trawsddiwylliannol dros bum mlynedd, yn gweithio yn erbyn ods anodd. Ac mae'r rhaniadau dyfnhau a'r anghydraddoldebau yn gwneud y genhadaeth yn fwy brys o lawer.

Mae Palestiniaid sydd â dinasyddiaeth neu breswyliad Israel yn cyfrif am 20 y cant o boblogaeth 8.5 miliwn Israel. Ond mae astudiaethau'n dangos bod ganddyn nhw fwy tlodi a disgwyliadau is na'r Israeliaid Iddewig sy'n ffurfio'r mwyafrif. Gwaeth fyth yw'r rhagolygon ar gyfer Palestiniaid yn y Lan Orllewinol a Gaza.

Yn y cyfamser, mae ymosodiadau ar Israeliaid Iddewig gan Balesteiniaid wedi codi tensiynau ac amheuaeth ar y cyd. Ers mis Hydref 2015 mae tua 35 o Israeliaid wedi cael eu lladd wrth drywanu, saethu ac mewn ceir ymosodiadau, ac mae 200 o Balesteiniaid wedi marw dan dân Israel, gan gynnwys yr ymosodwyr.

Ond yn y gwersyll yn Perth tawel, Ontario, roedd y bobl ifanc a ddaeth ynghyd i gael seibiant byr o’r “sefyllfa” yn teimlo flynyddoedd ysgafn i ffwrdd. Fe wnaethant siarad yn Toronto ddydd Mawrth, ar gymal olaf taith a oedd yn cynnwys ymweliad â Parliament Hill ac arhosiad gyda theuluoedd gwesteiwr.

“Ar y dechrau, roeddwn i'n meddwl y byddai'n dda dod yma oherwydd gallwn i golli'r ysgol, ond fel arall roedd yn ddibwrpas,” cyfaddefa Margolis.

Ond pan osododd nod o ddysgu am ei gyd-wersyllwyr, roedd yn “synnu pa mor hawdd oedd hi.” Ac fe ddaeth o hyd iddo, “maen nhw fel ni, heblaw eu bod nhw'n siarad iaith wahanol.”

Dywedodd Athamna, a oedd wedi treulio tair blynedd mewn prosiectau biolegol gyda phlant Iddewig, ei bod wedi newid ei barn yn raddol.

“Roeddwn i’n meddwl na fyddai pobl Iddewig byth yn hoffi Arabiaid. Ond dechreuais ddeall nad oes dim yn ddu a gwyn. Mae gan bawb eu manteision a'u hanfanteision. Dim ond Duw sy'n berffaith. ”

Ar gyfer Calon i Galon, mae'r tecawê hwnnw'n hanfodol os yw'r wlad am fyw mewn heddwch. Mae ei sylfaenwyr yn gobeithio mai ei gyn-fyfyrwyr fydd y genhedlaeth nesaf o arweinwyr a all gyfleu'r neges lle mae arweinwyr cyfredol wedi methu.

“Byddwn yn dechrau trwy adeiladu ysgol,” meddai Athamna, gan gyfeirio at y cyhoedd Hebraeg ac Arabeg ar wahân ysgolion mae hynny'n ychwanegu at unigedd y ddwy ochr.

Mae Margolis eisiau lledaenu'r neges nad yw pobl mor wahanol mewn gwirionedd. “Ein cymdogion ydyn nhw. Maen nhw'n cerdded o gwmpas gan ddweud eu bod nhw'n wahanol, ond nid felly y mae. Ac ni allwch wneud heddwch â rhywun nad ydych chi'n ei adnabod. ”

A fydd y gwersyllwyr a gyfarfu yng Nghanada yn parhau i fod yn ffrindiau yn Israel? Mae'r ddau ohonyn nhw'n gwenu'n fras.

“Yn sicr,” medden nhw, yn y corws.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig