Oswiecim: Ysbrydoli Diwylliant Heddwch

Oswiecim: Ysbrydoli Diwylliant Heddwch

Neges a chais gan ein casgliadau yn Plant y Ddaear a'r Swyddfa Heddwch Rhyngwladol.

Annwyl Weithredwyr Heddwch, Addysgwyr Gweledigaethol a Breuddwydwyr byd gwell byd yr ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd ac yn gwenu ar ein gilydd fel Brawd a Chwaer,

Pwrpas y llythyr byr hwn yw cyhoeddi i chi ein hymrwymiad i symud ymlaen.

Rydym ni fel Plant y Ddaear yn uno â'r addysgwyr a'r sefydliadau enwocaf i gydweithio i adeiladu Sefydliad Byd-eang hynod weladwy ac effeithiol dros Heddwch Cynaliadwy yn Oswiecim, Gwlad Pwyl y ddinas sy'n gartref i Auschwitz a Birkenau.

Sut na allai hyn fod yn fwy ystyrlon i symud o boen gorllewinol hanesyddol i'r potensial o uno ein pobl ifanc i ddealltwriaeth newydd o sut i fyw mewn un gymuned fyd-eang?

Ydych chi'n sylweddoli, Auschwitz fu pwynt pwyso'r byd ar gyfer llunio'r Cenhedloedd Unedig, talaith Israel a'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol? Ein cyfrifoldeb ni fel gwneuthurwyr heddwch yw cymryd y syniadau a'r delfrydau hyn a chreu sefydliad cryf sy'n meithrin y delfrydau hyn i ddod yn oleufa olau i'r byd eu gweld. O Gasineb i Gobaith i bawb!

Nawr - yn nhref fach Oswiecim, lle mae 41,000 o drigolion, mae yna awydd i drawsnewid enw da'r dref. Mae miliwn o bobl yn ymweld yn flynyddol â'r safle hanesyddol erchyll sydd wedi'i gynnal yn union fel y'i defnyddiwyd i atgoffa pobl BYTH ETO.

Efallai y gallwn ni fel grŵp o unigolion ymroddedig roi ein cefnogaeth lawn i BYTH ETO a dechrau adeiladu cyfleuster addysgol sy'n addysgu ar gyfer dealltwriaeth fyd-eang. Rydym wedi cael cynnig cyfle i weithio gyda choleg sydd wedi defnyddio adeilad mawr gwag a oedd yn gartref i garcharorion ac o hyn mae'r goroeswyr wedi gofyn am gyfleuster addysgol ar gyfer dyfodol gwell.

Ein cam cyntaf yw datblygu cysylltiadau â'r dref sydd eisoes wedi'u dynodi gan y Cenhedloedd Unedig yn Ddinas Heddwch. Mae ganddyn nhw gynlluniau ar gyfer Parc Cysoni Cenhedloedd - Parc Heddwch - a Phont Anfeidredd sydd wedi'i gynllunio i gario'r person o un pen i'r dref i'r Gwersyll ond yn ôl eto.

Hoffem helpu'r dref gyda'r prosiect hwn.

Y cam cyntaf yw codi arian ar gyfer ailadeiladu'r adeilad.

Wrth wneud hyn byddwn yn cynnig hyfforddiant ysgol ar gyfer sgiliau heddwch ac arweinyddiaeth yn ogystal â ffurfio Bwrdd o'r unigolion ymroddedig mwyaf enwog y gallwn eu nodi i hyrwyddo'r gwaith hwn yn y dyfodol.

Rydyn ni'n dychmygu cartrefu llawer o sefydliadau sydd â chenadaethau a gweledigaethau tebyg a phob un yn gweithio gyda'i gilydd i ddod ag o leiaf 10 rhaglen ymlaen yn llawn i wasanaethu pob person ifanc o bob man. Rydym yn rhyng-ffydd, yn rhyngddiwylliannol, yn rhyng-rywiol, yn rhyng i mewn nes ein bod yn byw fel Un Ddynoliaeth.

Rydym yn eich gwahodd i:

 1. Mewngofnodi i ledaenu gwybodaeth.
 2. Cynigiwch eich sgiliau, eich galluoedd a'ch gwybodaeth i wneud (creu) y prosiect (cysyniad) godidog hwn yn safle ysbrydoledig go iawn ar gyfer heddwch a dealltwriaeth.
 3. Cynigiwch eich dogfennau, llyfrau a deunyddiau sy'n gysylltiedig â materion Heddwch.
 4. Nodi sefydliadau sy'n cyd-fynd â'r cysyniadau hyn.
 5. Help gyda'r ymgyrch i godi arian ar gyfer adnewyddu llwyr a lleoli staff. Croesewir pob rhodd fach neu fawr.
 6. Awgrymiadau eraill?

Diolch yn fawr iawn am eich diddordeb, eich cefnogaeth a'ch sylwadau ar y llythyr gwahoddiad hwn.

Gyda gwerthfawrogiad,

Plant y Ddaear

Am gymryd rhan? Cyswllt:

Nina Meyerhof, Dr. nina@coeword.org, Plant y Ddaear, UD
Alicia Cabezudo, Dr. alicia.cabezudo@ipb.org, Swyddfa Heddwch Rhyngwladol - IPB Genefa, y Swistir
Domen Kocevar, domen@jivatma.si, Llyfrgell theosophical Alma M. Karlin, Slofenia

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

3 thoughts on “Oswiecim: Inspiring the Culture of Peace”

 1. Nid ni yw lliw ein croen, na'r dillad rydyn ni'n eu gwisgo, na'r iaith rydyn ni'n ei siarad, na'r wlad rydyn ni'n byw ynddi. Dynoliaeth ydyn ni - pob un ohonom gyda'n gilydd, pob un ohonom yma ar y blaned ddaear - ac mae'n hen bryd i ni dechrau ymddwyn yn debyg iddo! Mae'n bryd i ni ddod at ein gilydd i ofalu am ein gilydd.
  Rwy'n siarad am uniad byd-eang o ddynoliaeth. Pa mor hir allwn ni fynd ar y ffordd sydd gennym ni? Gyda dryswch ac ymladd, rhyfel a therfysgaeth - pob un wedi'i achosi gan ofn, rhwystredigaeth, dicter a chasineb? Hyd yma, mae ein hangen dirfawr i goncro'r pethau hyn wedi bod yn fethiant ofnadwy.
  Mae'r methiant yn digwydd yn ein hanallu i werthfawrogi'r gwahaniaethau rhyngom, yn hytrach na'u hofni. Mae pob un ohonom, o bob cwr o'r byd, yn cyfrannu at harddwch dynolryw. Rydyn ni'n amrywiol ond rydyn ni'n dal i fod yn un - un ddynoliaeth a rennir, un ddynolryw! Rhannu ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth yw'r cam cyntaf tuag at agor ein calonnau, ein heneidiau, i dosturi a charedigrwydd, i gariad a heddwch. Pe byddem yn atal ein hofn yn ddigon hir i ddeall yn union sut mae'r amrywiaeth honno'n ein gwneud yn gyfoethocach, byddem yn gweld bod pob cyfandir a diwylliant yn rhoi harddwch a doethineb inni, o Confucius i Leonard Da Vinci.
  Unwaith y flwyddyn mae'r Cenhedloedd Unedig yn dathlu diwrnod i anrhydeddu'r gobaith am heddwch byd-eang. Hoffwn ddechrau symudiad i ehangu'r diwrnod hwnnw!
  Gadewch i hyn fod y genhedlaeth, a nawr yw'r amser! Pan ddaw pobl y ddaear ynghyd a datgan gydag un llais! I'n harweinwyr ledled y byd! Rydyn ni wedi blino ar ryfel! EI AMSER I UNRHYW DYNOLIAETH MEWN HEDDWCH! Breuddwydiwch gyda mi, po fwyaf ohonom sydd yno, y mwyaf byw y bydd yn dod! ??? ✌?

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig