Rhyddhad swyddogol y gyfres Religious Peacebuilding Action Guide

(Wedi'i ymateb o: Sefydliad Heddwch yr Unol Daleithiau)

Mae cyfres USIP o ganllawiau gweithredu ar grefydd a dadansoddi gwrthdaro, cyfryngu, cymod ac adeiladu heddwch crefyddol sy’n cynnwys rhywedd yn rhoi trosolwg ymarferol o’r maes adeiladu heddwch crefyddol a’r rôl y mae crefydd yn ei chwarae wrth yrru gwrthdaro a heddwch. Maent yn rhoi enghreifftiau o sut mae actorion a sefydliadau crefyddol wedi cyfrannu at atal a datrys gwrthdaro ac yn ystyried y ffordd orau o gynnwys pobl, cymunedau a sefydliadau crefyddol mewn adeiladu heddwch. Datblygwyd y canllawiau gweithredu hyn ar y cyd â'r Rhwydwaith ar gyfer Tangnefeddwyr Crefyddol a Thraddodiadol a Sefydliad Salam dros Heddwch a Chyfiawnder.

Ar ôl wyth mlynedd ac arolwg byd-eang o ymarferwyr, dau ymgynghoriad rhyngwladol, symposiwm arbenigol a chydweithio helaeth rhwng Sefydliad Salam, rhaglen Cymdeithasau Crefydd a Chynhwysol USIP, y Rhwydwaith ar gyfer Tangnefeddwyr Crefyddol a Thraddodiadol, a'n hawduron 11 person serennog. / tîm golygydd, mae'r gyfres lawn o bedwar canllaw gweithredu adeiladu heddwch crefyddol bellach wedi'u cwblhau, wedi'u cyhoeddi, ac ar gael ar wefan USIP.

Rydym yn ddiolchgar i bawb a helpodd i wneud hyn yn bosibl, yn hyderus y bydd y cynnyrch terfynol yn adnodd amhrisiadwy i actorion crefyddol a'r rhai sy'n ceisio eu cynnwys mewn gwaith adeiladu heddwch. Ar y wefan, fe welwch y canlynol i chi eu lawrlwytho, eu defnyddio a'u rhannu'n eang.

  • Canllaw Dadansoddi Crefydd mewn Gwrthdaro ac Adeiladu Heddwch a ysgrifennwyd gan Owen Frazer a Mark Owen, a gyhoeddwyd gyntaf yn 2018
  • Crynodeb o Ganllaw Dadansoddi Crefydd mewn Gwrthdaro ac Adeiladu Heddwch
  • Canllaw Dadansoddi mewn Arabeg
  • Canllaw Dadansoddi yn Ffrangeg
  • Canllaw Gweithredu Crefydd a Chyfryngu a ysgrifennwyd gan S. Ayse Kadayifci-Orellana a Tarek Maassarani, a gyhoeddwyd gyntaf yn 2021
  • Canllaw Crefydd a Chyfryngu mewn Arabeg
  • Canllaw Crefydd a Chyfryngu yn Ffrangeg
  • Canllaw Gweithredu Crefydd a Chymod a ysgrifennwyd gan David Steele, James Patton, a Tarek Maassarani, a gyhoeddwyd yn 2023
  • Canllaw Gweithredu Crefydd a Rhyw a ysgrifennwyd gan Sheherazade Jafari, a gyhoeddwyd yn 2023

Mae un neu fwy o'r Canllawiau hyn eisoes wedi'u defnyddio ar gyfer cyrsiau ym Mhrifysgol Eastern Mennonite a Phrifysgol Georgetown; ymddangos yn Senedd Crefyddau a Heddwch y Byd; a chefnogi hyfforddi caplaniaid milwrol ac arweinwyr ieuenctid. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â maassarani@salaminstitute.org os hoffech gydweithio ar gyrsiau, hyfforddiant a gweithdai, neu os oes gennych arweinwyr ar gyfer ariannu cyfieithiadau pellach.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig