“The Nuns, The Priests, and The Bombs” (ffilm ddogfen)

Mewn pryd i addysgwyr heddwch sy'n dysgu ar-lein mae argaeledd “Y Lleianod, Yr Offeiriaid, a'r Bomiau.”Mae'r rhaglen ddogfen hyfryd hon ar wrthwynebiad egwyddorol i arfau niwclear yn ddigon rhad i'w neilltuo i'w gwylio cyn trafodaeth ar-lein.

Mae swydd arall ar berthnasedd y ffilm sy'n cysylltu bygythiad niwclear â'n argyfwng COVID-19 presennol, gyda llinell ymholi a awgrymir ar gyfer myfyrio a thrafod ar ddod.

Crynodeb Ffilm

Mae gweithredwyr diarfogi niwclear yn herio diogelwch a chyfreithlondeb arfau niwclear America pan fyddant yn torri i mewn i ddau gyfleuster cyfrinachol: “Fort Knox of Wranium” a sylfaen llong danfor niwclear Llynges yr Unol Daleithiau Trident. Ai troseddwyr neu broffwydi ydyn nhw'n anfon galwad deffro i'r byd?

Mae'r ffilm yn dilyn sawl gweithredwr, gan gynnwys lleian Catholig 82 oed, sy'n peryglu tymhorau carchar hir yn eu hymdrechion i symud y byd i ffwrdd o'r dibyn niwclear.

Er 1980 mae gweithredwyr mewn bywyd lleyg a chrefyddol wedi ymgymryd â phrotestiadau dramatig Plowshares, sy'n deillio o'r waharddeb Feiblaidd, “Byddan nhw'n curo eu cleddyfau i mewn i Ploughhares,” gan beryglu dedfrydau hir o garchar mewn ymgyrch barhaus i symud y byd i ffwrdd o'r dibyn niwclear. Mae’r ffilm hon yn dilyn dau achos: toriad i mewn ym mis Gorffennaf 2012 ar y safle a elwir yn “Fort Knox of Uranium” America lle’r oedd y tresmaswyr yn lleian Catholig 82 oed a dau gyd-weithredwr heddwch a gweithred Plowshares 2009 mewn canolfan lyngesol yn yr UD ger Seattle, WA. Mae'n dilyn ymdrechion cyfreithiol yr actifyddion i gyfiawnhau eu gweithredoedd o dan gyfraith ryngwladol ac yn tynnu sylw at bŵer eu hargyhoeddiad moesol.

Opsiynau gwylio / prynu ar-lein

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig