Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch i drefnu deialog traws-genhedlaeth ar addysg

Mae'r byd yn gartref i fwy nag 1.8 biliwn o bobl ifanc. Yn amlach na pheidio, mae'r bobl ifanc hyn yn cael eu gwthio i gyrion y broses llunio polisi ym meysydd addysg, heddwch, cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang; nid ydynt yn cael eu hystyried yn randdeiliaid allweddol

(Wedi'i ymateb o: Y Llanw. Gorffennaf 19, 2021)

Gan y Brenin Onunwor

Y Ganolfan Trawsnewid Cymdeithasol a Datblygiad Dynol (CHDST) mewn cydweithrediad â'r Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch wedi ailadrodd ei barodrwydd i drefnu'r digwyddiad Siarad Annibynnol ar Draws Cenedlaethau ar Addysg (iTAGe) yn Affrica.

Roedd hwn wedi'i gynnwys mewn datganiad a lofnodwyd ar y cyd gan y trefnwyr, Dr. Polycarp Henetu a Collins Imoh, ac roedd ar gael i ddynion newyddion ym Mhort Harcourt ar y penwythnos. Yn ôl y datganiad, byddai'r digwyddiad mewn partneriaeth â'r Sefydliad Addysg ar gyfer Heddwch a Datblygu Cynaliadwy UNESCO Mahatma Gandhi (MGIEP). Awgrymodd hefyd y bydd y digwyddiad proffil uchel yn cael ei gynnal ar Fedi 4, 2021, ym Mhort Harcourt ac ychwanegodd y bydd cyfranogwyr yn cael eu tynnu o bob rhan o'r wlad

Datgelodd ymhellach y byddai pwyslais yn cael ei roi ar ieuenctid yn ymgysylltu ag uwch lunwyr polisi ar “Ddyfnhau Diwylliant Heddwch a Democratiaeth trwy Addysg’, dros y blynyddoedd, ar ddigwyddiadau TAGe a gynhaliwyd yn India, UDA a Chanada.

Gan ddiffinio ei natur a'i bwrpas, nododd fod MGIEP yn canolbwyntio mwy ar gyflawni'r Nod Datblygu Cynaliadwy (SDG) 4.7 tuag at addysg i feithrin cymdeithasau heddychlon a chynaliadwy trwy ddatblygu rhaglenni a chynhyrchion sy'n hyrwyddo dysgu cymdeithasol ac emosiynol, arloesi addysgeg ddigidol a grymuso'r ieuenctid.

Ynglŷn â menter Siarad ar Draws Cenedlaethau ar Addysg (TAGe), dywedodd ei fod yn ddeialog rhwng cenedlaethau ar addysg a ysgogwyd gan ieuenctid, wedi'i seilio ar ganologrwydd natur drawsnewidiol deialog.

… Dylai ymgysylltiad effeithiol ieuenctid Nigeria gynnwys ymgorffori safbwyntiau pobl ifanc ym mhob cydran o lunio polisi, cyfleoedd addysg, cynllunio rhaglenni a llwybrau gwneud penderfyniadau cenedlaethol / rhyngwladol hanfodol eraill.

“Mae'r byd yn gartref i fwy nag 1.8 biliwn o bobl ifanc. Yn amlach na pheidio, mae'r bobl ifanc hyn yn cael eu gwthio i gyrion y broses llunio polisi ym meysydd addysg, heddwch, cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang; nid ydynt yn cael eu hystyried yn randdeiliaid allweddol. Cred MGIEP na all unrhyw strategaeth sydd wedi'i hanelu at yr ieuenctid fod yn llwyddiannus heb i'w llunwyr gael eu clywed gan lunwyr polisi. Felly, dylai ymgysylltiad effeithiol ieuenctid Nigeria gynnwys ymgorffori safbwyntiau pobl ifanc ym mhob cydran o lunio polisi, cyfleoedd addysg, cynllunio rhaglenni a llwybrau gwneud penderfyniadau cenedlaethol / rhyngwladol hanfodol eraill. Mae hyn wrth wraidd y prosiect Talking Across Generations on Education ”, meddai.

Yn ogystal, awgrymodd y bydd disgwyl i'r ddeialog ym Mhort Harcourt gyflawni'r amcanion hyn trwy hwyluso deialog ddigyfyngiad rhwng pobl ifanc sydd â diddordeb ym maes addysg ynghyd ag uwch wneuthurwyr penderfyniadau profiadol a lefel uchel ar gyfer deialog rhwng cenedlaethau ar addysg.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...