Cyhoeddiad newydd – “Addysg sy’n creu gwerth: Canfyddiadau ac arfer athrawon”

Bosio, E. & Guajardo, M. (Gol.) (2024). Addysg Creu Gwerth: Canfyddiadau ac Arferion Athrawon. Routledge.

Gan gynnig pwynt cyfeirio canolog ac ystod eang o safbwyntiau byd-eang o brofiadau addysgu ar addysg sy’n creu gwerth (TAA), mae’r llyfr hwn yn rhoi sylw amserol i faterion cyfoes globaleiddio y gall llawer o sefydliadau addysgol ledled y byd ddod ar eu traws. Mae'n cyfrannu at wreiddioldeb adeiladu gwybodaeth newydd ym maes TAA, fframwaith sy'n edrych i'r dyfodol, a rheidrwydd moesegol ac addysgol y gellir ei ddeall mewn gwahanol ffyrdd, o gyfeiriadau damcaniaethol amrywiol. Mae’r penodau a ysgrifennwyd gan addysgwyr rhyngwladol profiadol yn archwilio’r cwestiynau canlynol:

  • Sut mae addysgwyr yn deall rôl TAA?
  • Pa ddulliau pedagogaidd o ymdrin â TAA y mae addysgwyr yn eu defnyddio yn eu dosbarthiadau?
  • Sut mae addysgwyr yn cefnogi gwerthoedd a gwybodaeth TAA ym mhob maes cwricwlaidd?
  • Beth mae addysgwyr yn ei weld fel y gwerthoedd a'r wybodaeth hanfodol allweddol y dylai myfyrwyr eu datblygu trwy TAA?

Mae’n cynnig mewnwelediadau gwerthfawr ac arferion addysgegol cymhwysol i fyfyrwyr ôl-raddedig, ymchwilwyr, llunwyr polisi addysgol, datblygwyr cwricwlwm, a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau mewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau anllywodraethol (e.e., UNESCO, OXFAM).

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig