Cyhoeddiad Newydd: Sut i Gyflwyno Rhyw mewn Addysgu Hanes

Cyhoeddiad Newydd: Sut i Gyflwyno Rhyw mewn Addysgu Hanes

Sut i Gyflwyno Rhyw mewn Addysgu Hanes, cyhoeddiad o'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR),  yn canolbwyntio ar ryw fel lens ar goll wrth ddysgu hanes yn yr ysgol. Mae distewi cyfranogiad menywod yn hanes Cyprus yn arwain at esgeuluso'r ffyrdd lluosog y maent wedi cyfrannu at gymdeithas ac wedi cymryd rhan ynddi. Ar ôl adolygu'r gwahanol ffyrdd y mae menywod Gwlad Groeg-Cyprus yn ogystal â menywod Twrcaidd-Cyprus wedi cael eu cadw'n absennol o hanes yr ysgol, rydym yn gorffen gydag wyth cynllun gwers ar gyfer dysgu hanes o safbwynt rhyw. Nod y cynlluniau gwersi hyn yw helpu myfyrwyr i gael meddwl a dealltwriaeth hanesyddol amlbwrpas a naws; cyflawni llythrennedd hanesyddol; ac i gael gwell ymdeimlad o asiantaeth a meddwl yn feirniadol, am ddefnyddio rhyw fel categori dadansoddi hanesyddol yn cryfhau ac yn hyrwyddo addysg heddwch yn sylweddol. Mae cyfuno hanes ac herstory mewn ystafelloedd dosbarth nid yn unig yn cynorthwyo meddwl beirniadol ynghylch addysg yn gyffredinol ac addysgu hanes yn benodol, ond hefyd yn meithrin dealltwriaeth ddyfnach o faterion, megis hawliau dynol, democratiaeth, dileu rhagfarnau ac ymwybyddiaeth fyd-eang. Mae gan addysg o'r fath addysg heddwch fel ei philer, ar gyfer addysg heddwch yn awgrymu newid paradeim, lle mae trais (rhyw, ethnig, crefyddol, ac ati) yn cael ei wrthod yn effeithiol ac yn gwahodd myfyrwyr ac athrawon fel ei gilydd i fod yn asiantau ar gyfer y newid angenrheidiol uchod.

I gael mynediad i'r cyhoeddiad, cliciwch yma.

Y Gymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil (AHDR)

Mae AHDR yn sefydliad rhyng-gymunedol wedi'i leoli yng Nghyprus a'i genhadaeth yw cyfrannu at hyrwyddo dealltwriaeth hanesyddol ymhlith y cyhoedd ac yn fwy penodol ymhlith plant, ieuenctid ac addysgwyr trwy ddarparu mynediad at gyfleoedd dysgu i unigolion o bob gallu a phob ethnig, crefyddol, diwylliannol a cefndir cymdeithasol, yn seiliedig ar y parch at amrywiaeth a deialog syniadau. Wrth wneud hynny, mae AHDR yn cydnabod gwerthoedd y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a Rhyddid Sylfaenol, mae UNESCO yn anelu at addysg, ac argymhellion Cyngor Ewrop sy'n berthnasol i addysgu hanes. Mae gweithgareddau AHDR yn cynnwys ymchwil a lledaenu canfyddiadau ymchwil; datblygu argymhellion polisi; cyfoethogi'r llyfrgell a'r archifau; trefnu seminarau hyfforddi athrawon, trafodaethau, cynadleddau; cyhoeddi deunyddiau addysgol; trefnu ymweliadau a theithiau cerdded ar y safle; datblygu offer allgymorth; sefydlu synergeddau rhwng unigolion a sefydliadau ar lefel leol, Ewropeaidd a rhyngwladol.

Mae gweithgareddau diweddaraf AHDR sy'n gysylltiedig ag addysg heddwch yn cynnwys y Prosiect 'Addysg ar gyfer Diwylliant Heddwch'[1] llwyddodd i ddod â mwy na 200 o addysgwyr a 400 o fyfyrwyr ynghyd ar draws y rhaniad, a 'Dychmygwch', rhaglen beilot gyda 24 o ysgolion o gymuned Cyprus Gwlad Groeg ar Addysg Gwrth-hiliaeth ac Heddwch. Mae AHDR yn dymuno cyfoethogi'r gweithgareddau hyn ac ehangu ei rwydwaith fyd-eang o gydweithredwyr gan gofio mai cysylltu'r micro â'r macro yw'r allwedd i oresgyn rhwystrau a lledaenu neges Diwylliant Heddwch a Di-drais i blant y byd. Ewch i wefan ADHR.

[1] Ariennir y prosiect hwn gan yr Undeb Ewropeaidd o dan raglen Cymdeithas Sifil Cyprus ar Waith a'i weithredu gan Sefydliad Ymchwil POST mewn cydweithrediad â'r Gymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig