Cyhoeddiad newydd: Educating for Peace and Human Rights

Maria Hantzopoulos & Monisha Bajaj (2021). Addysgu dros Heddwch a Hawliau Dynol: Cyflwyniad. Bloomsbury.

Disgrifiad

Dros y pum degawd diwethaf, mae addysg heddwch ac addysg hawliau dynol wedi dod i'r amlwg yn benodol ac ar wahân fel meysydd ysgolheictod ac ymarfer byd-eang. Wedi'i hyrwyddo trwy ymdrechion lluosog (y Cenhedloedd Unedig, cymdeithas sifil, addysgwyr llawr gwlad), mae'r ddau faes hyn yn ystyried cynnwys, prosesau a strwythurau addysgol sy'n ceisio datgymalu gwahanol fathau o drais, yn ogystal â symud tuag at ddiwylliannau heddwch, cyfiawnder a hawliau dynol. . Addysgu ar gyfer Addysg Heddwch a Hawliau Dynol yn cyflwyno myfyrwyr ac addysgwyr i'r heriau a'r posibiliadau o weithredu addysg heddwch a hawliau dynol mewn safleoedd byd-eang amrywiol. Mae'r llyfr yn datrys y cysyniadau craidd sy'n diffinio'r ddau faes, gan ddadbacio eu hanesion a'u sylfeini cysyniadol, ac mae'n cyflwyno modelau a chanfyddiadau ymchwil allweddol i helpu i ystyried eu croestoriadau, eu cydgyfeiriadau a'u dargyfeiriadau. Gan gynnwys llyfryddiaeth anodedig, mae'r llyfr yn nodi agenda ymchwil gynhwysfawr, gan roi cyfle i ysgolheigion sy'n dod i'r amlwg ac sydd wedi'u henwi leoli eu hymchwil mewn sgwrs â meysydd byd-eang addysg heddwch a hawliau dynol.

Cliciwch yma i brynu'r llyfr

Tabl Cynnwys

Cyflwyniad
1. Addysg Heddwch: Sylfeini a Chyfarwyddiadau Maes yn y Dyfodol
2. Addysg Heddwch ar Waith: Enghreifftiau o'r Unol Daleithiau
3. Addysg Hawliau Dynol: Sylfeini, Fframweithiau a Chyfarwyddiadau'r Dyfodol
4. Addysg Hawliau Dynol ar Waith: Enghreifftiau o Dde Asia
5. Pontio'r Meysydd: Cysynoli Asiantaeth Urddas a Thrawsnewidiol mewn Addysg Heddwch a Hawliau Dynol
6. Meddyliau Terfynol a'r Ffordd Ymlaen
Atodiad A: Rhestr Anodedig o Ddarllen Pellach mewn Addysg Heddwch a Hawliau Dynol
mynegai
cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig