Rhifyn newydd o Ladin America Journal of Peace and Conflict Studies (mynediad agored)

Cylchgrawn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro America Ladin Mae Cyfrol 4 Rhif 8 (2023) ar gael nawr.  

MYNEDIAD I'R JOURNAL YMA

Mae'r rhifyn cyfredol yn cynnwys:

Erthyglau Ymchwil

Cynrychioliadau cymdeithasol am heddwch a adeiladwyd gan athrawon sefydliad addysgol Colombia by Monica Perez-Prada, Matilde Eljach, Axel Horn

Adeiladu heddwch o fywyd bob dydd trwy ofal, straeon mamau Mecsicanaidd cymuned wledig yn y broses o drefoli yn ystod caethiwed cartref By Rocio Janeth Fajardo Gómez, Natalia Ix-Chel Vázquez-González, Guillermina Díaz Pérez, Mercedes Alcañiz-Moscardó

Rheolaeth 2021/2022 y Cyngor Bwrdeistrefol ar Ddiogelwch Bwyd a Maeth Curitiba - Brasil o safbwynt Model y Glymblaid Amddiffyn by Beatriz Ribeiro Rocha, Rubia Carla Formighieri Giordani, Nilson Maciel de Paula

Cynnig ar gyfer cyfryngu pedagogaidd i fyfyrwyr ysgol uwchradd o'r nofel Mamita Yunai (1941) o safbwynt hawliau dynol by Lilies Baltodano Rodriguez

Traethodau Academaidd

Meithrin Heddwch trwy Gelf ac Addysg fel asiantau gwleidyddol mewn cymunedau ymylol by Giulia Cibelly Mendonça, Maria Fernanda Cavalcanti Silvestre, Paulo Roberto Loyolla Kuhlmann

Methodolegau sgyrsiol cyfranogol yn y gwasanaeth trawsnewid gwrthdaro by Manuel Montañes, Iving Zelaya, Esteban A. Ramos Muslera

Adolygiadau Llyfr

Adolygiad llyfr: Hernández Ojeda, Víctor Antonio (2021). Montesquieu ac adeiladu heddwch rhyngwladol. Lleian Olygyddol. by Michelle Gonzales Rodriguez

cyfweliadau

Addysg dros Heddwch fel arf ar gyfer trawsnewid annatod-cosmolegol: cyfweliad gyda Betty Reardon.“Mae systemau sy’n gormesu yn ennyn gwrthwynebiad y rhai sy’n cael eu gorthrymu” by Esteban Ramos Muslera, Gwanwyn Ursula Oswald

Am y Cyfnodolyn

Mae Cylchgrawn Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro America Ladin wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol, ymchwilwyr, myfyrwyr, cyfadran, a'r cyhoedd sydd â diddordeb mewn ymchwil academaidd sy'n ymwneud â disgyblaeth Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro. Mae'n agored i gyhoeddi erthyglau ymchwil empirig, methodolegol neu ddamcaniaethol o America Ladin ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chyhoeddi nodiadau ymchwil, traethodau academaidd yn seiliedig ar seiliau damcaniaethol ac empirig cadarn, profiadau perthnasol wedi'u cadarnhau'n briodol, ac adolygiadau o lyfrau. .

Mae'r Cylchgrawn yn eiriol dros luosogrwydd safbwyntiau epistemolegol ac yn annog awduron i gyflwyno erthyglau o wahanol ddulliau damcaniaethol neu fethodolegol i egluro ffenomenau heddwch a gwrthdaro. Mae gwerthuso a dewis erthyglau, nodiadau ymchwil a thraethodau llyfryddol i'w cyhoeddi yn seiliedig ar feini prawf ansawdd, gwreiddioldeb, perthnasedd a chysondeb methodolegol.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig