Cyhoeddiad newydd GPPAC “Creu Mannau ar gyfer Deialog - Rôl i Gymdeithas Sifil”

Mae deialog a chyfryngu wrth galon gwaith y Bartneriaeth Fyd-eang er Atal Gwrthdaro Arfog (GPPAC). Mae aelodau GPPAC yn defnyddio deialog a chyfryngu fel modd o atal gwrthdaro, i leihau tensiynau yn ystod gwrthdaro, neu fel offeryn ar gyfer cymodi mewn sefyllfaoedd ôl-wrthdaro. Yr wythnos diwethaf, cyflwynodd GPPAC ei gyhoeddiad newydd yn ymroddedig i ddeialog a chyfryngu “Creu Lleoedd ar gyfer Deialog - Rôl ar gyfer Cymdeithas Sifil” yn Pyongyang, Gweriniaeth Ddemocrataidd Pobl Corea.

Mae'r straeon a gyflwynir yn y llyfr hwn wedi'u hysgrifennu gan aelodau rhwydwaith GPPAC a gychwynnodd sgwrs rhwng cymunedau a chymdeithasau wedi'u pegynu a'u rhannu o ganlyniad i wrthdaro. Mae pob stori yn dangos sut mae cymdeithas sifil yn chwarae rhan hanfodol wrth ailadeiladu ymddiriedaeth a galluogi cydweithrediadau.

Mae'r awduron yn disgrifio sut y datblygodd y prosesau deialog, ac yn rhannu gwersi ac arsylwadau canlyniadol. Maent hefyd yn cyflwyno eu barn ar y cwestiynau y mae angen mynd i'r afael â hwy wrth ddylunio proses ystyrlon. A oes y fath beth â'r foment fwyaf cyfleus i gychwyn deialog? Pwy ddylai gyflwyno'r broses? Sut yr ymdrinnir â’r broses o ddethol cyfranogwyr, a beth yw’r patrymau trawsnewid perthynas? Yn olaf, beth sy'n dilyn unwaith y bydd hyder ac ymddiriedaeth wedi'u sefydlu?

Mae'r ddwy stori gyntaf yn rhoi cyfrif o gyfraniad cymdeithas sifil i normaleiddio cysylltiadau rhyng-wladwriaethol rhwng yr Unol Daleithiau a Chiwba, a Rwsia a Georgia. Mae'r ddwy bennod ganlynol yn cynnig croniclau o ddeialogau cymunedol rhwng Serbiaid ac Albaniaid yn Serbia a Kosovo, a Christnogion a Mwslemiaid yn Indonesia.

Ar 10 Mehefin, cynullodd arbenigwyr GPPAC ar ddeialog a chyfryngu yn Pyongyang, Gweriniaeth Ddemocrataidd Pobl Corea, ar gyfer seminar a drefnwyd ar y cyd gan Bwyllgor Heddwch Cenedlaethol Corea a GPPAC. Roedd y seminar yn nodi cyflwyniad cyhoeddus cyntaf y llyfr.
 
Yn Pyongyang, myfyriodd dirprwyaeth GPPAC ar yr astudiaethau achos a gyflwynwyd yn y llyfr. Buont hefyd yn rhannu ac yn archwilio enghreifftiau penodol o ddeialog a chyfryngu a gychwynnwyd ac a hwyluswyd mewn gwahanol gyd-destunau, gan gynnwys yn Nwyrain Ewrop, y Cawcasws, America Ladin a'r Caribî, a De-ddwyrain Asia.

Gallwch lawrlwytho'r cyhoeddiad llawn mewn pdf yma.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol ar GPPAC.net)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig