Mae llyfr newydd “Renegades” yn gosod Dubsmash a TikTok fel addysgeg sy'n berthnasol yn ddiwylliannol

Clawr o "Renegades: Digital Dance Cultures o Dubsmash i TikTok"
Clawr “Renegades: Digital Dance Cultures from Dubsmash i TikTok”

Mae'r llyfr yn dadlau bod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Dubsmash a TikTok yn gweithredu fel gofod sylfaenol i lunio hunaniaeth ieuenctid cyfoes.

Mae’r addysgwr Trevor Boffone wedi cyhoeddi llyfr newydd, “Renegades: Digital Dance Cultures from Dubsmash i TikTok” (Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2021). Gan adeiladu ar ei waith gan ddefnyddio Dubsmash a TikTok i gysylltu â’i fyfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Bellaire yn Houston, Texas, mae “Renegades” yn cynnig cyflwyniad i fyd apiau dawns cyfryngau cymdeithasol wrth dynnu sylw at sut y gellir defnyddio’r llwyfannau hyn fel math o ymateb diwylliannol. Dysgu.

Mae “Renegades” yn cwestiynu’r rolau y mae Dubsmash, TikTok, a cherddoriaeth a dawns hip hop yn eu chwarae wrth ffurfio hunaniaeth ieuenctid yn yr Unol Daleithiau. Mae Boffone yn defnyddio ei ystafell ddosbarth fel gofod i archwilio sut mae diwylliant hip hop - cerddoriaeth a dawns yn bennaf - yn cael ei ddefnyddio i adeiladu a pherfformio hunaniaeth a chynnal isddiwylliant ieuenctid trefol sy'n tyfu. Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn breintio eu hunaniaethau diwylliannol ac unigol trwy ddefnyddio strategaethau perfformiad sy'n atgyfnerthu syniadau o gydgysylltiad cymunedol a chyfryngau cymdeithasol yn yr oes ddigidol. Mae'r llyfr yn dadlau bod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Dubsmash a TikTok yn gweithredu fel gofod sylfaenol i lunio hunaniaeth ieuenctid cyfoes.

Mae Boffone yn plethu yn ei brofiad addysgu trwy gydol y llyfr, yn benodol mewn penodau diweddarach, gan gynnig glasbrint ar gyfer adeiladu cymunedol gwrth-hiliol trwy ddawns. Wrth i apiau fel Dubsmash a TikTok dyfu mewn poblogrwydd gyda myfyrwyr yn yr Unol Daleithiau, mae eu defnydd fel offer ar gyfer addysgu diwylliannol ymatebol hefyd wedi cynyddu. Mae gwaith Boffone yn dyst i'r ffenomen hon.

Gall darllenwyr sydd â diddordeb brynu copïau o “Renegades: Digital Dance Cultures o Dubsmash i TikTok” gan Wasg Prifysgol Rhydychen. Pris y llyfr yw $ 29.99 ar gyfer clawr meddal a $ 19.99 ar gyfer ebook. Mae'r cod disgownt AAFLYG6 yn dda ar gyfer gostyngiad o 30%.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...