Cerddoriaeth fel y llwybr i heddwch

(Wedi'i ymateb o: CyprusMail. Chwefror 22, 2022)

Cystadleuydd rownd derfynol gwobr y Gymanwlad yn hyrwyddo cerddoriaeth fel arf adeiladu heddwch deugymunol

Mae ymgeisydd Phd Chypriad ifanc o Brifysgol Agored Cyprus sydd wedi trefnu cynllun sy'n meithrin heddwch a chysylltiad rhwng plant Chypriad Groegaidd a Chypriad Twrci ymhlith y rownd derfynol ar gyfer Gwobrau Ieuenctid y Gymanwlad 2022.

Mae Maria Kramvi, cyd-sylfaenydd 'Rhythm of Cyprus', yn rhedeg rhaglen addysg ddeugymunol sy'n defnyddio cerddoriaeth fel arf adeiladu heddwch i gysylltu plant Chypriad Groegaidd a Chypriad Twrcaidd. Fel arweinydd tîm 'Sistema Cyprus', mae Kramvi hefyd yn darparu addysg gerddoriaeth am ddim i fudwyr, ffoaduriaid a phlant difreintiedig.

Yn ôl datganiad i'r wasg gan y Gymanwlad, mae 20 o bobl ifanc anhygoel, gan gynnwys dyfeiswyr, gweithredwyr ac entrepreneuriaid, o 17 o wledydd wedi'u cyhoeddi yn rownd derfynol Gwobrau Ieuenctid y Gymanwlad eleni.

Wedi'u trefnu gan Raglen Ieuenctid y Gymanwlad, mae'r gwobrau hyn yn cydnabod pobl ifanc ragorol y Gymanwlad y mae eu prosiectau'n trawsnewid bywydau yn eu cymunedau, yn darparu atebion ymarferol i broblemau byd-eang cymhleth ac yn helpu i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig ac Agenda 2030.

Mae Kramvi yn un o'r pedwar sydd wedi cyrraedd rownd derfynol rhanbarth Ewrop-Canada ar y rhestr fer ar gyfer prosiectau sy'n hyrwyddo heddwch, cydraddoldeb rhywiol a gweithredu ar yr hinsawdd. Mae cymuned academaidd Prifysgol Agored Cyprus yn dymuno pob lwc i Maria!

Derbyniwyd dros 1000 o geisiadau eleni – yr uchaf a gofnodwyd erioed. Cyhoeddir enillydd y rownd derfynol orau o bob rhanbarth fel yr enillydd rhanbarthol yn y seremoni wobrwyo swyddogol ar Fawrth 16.

Bydd y seremoni’n cael ei chynnal yn rhithiol, a bydd yn cael ei ffrydio’n fyw ar lwyfannau cymdeithasol y Gymanwlad.

Mae Maria Kramvi yn weithiwr cerddoriaeth proffesiynol sy'n ymgysylltu'n ddiflino â rhaglenni cymunedol sy'n hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol, adeiladu heddwch a chynhwysiant trwy gerddoriaeth ac addysg. Mae hi’n un o arweinwyr tîm y sefydliad cerddoriaeth gymdeithasol Sistema Cyprus, yn cydlynu Cerddorfa Chwyth Larnaca ac yn arwain gweithdai cerddoriaeth gymunedol mewn llochesi i blant dan oed sy’n ffoaduriaid ar eu pen eu hunain.

Mae Maria hefyd yn gyd-sylfaenydd y fenter ddeu-gymunedol “Rhythm of Cyprus” sy'n defnyddio cerddoriaeth fel arf adeiladu heddwch ar gyfer cysylltu plant Cypriot Groegaidd a Chypriad Twrcaidd. Yn ddiweddar mae hi wedi dechrau ei hastudiaethau PhD ym Mhrifysgol Agored Cyprus, dan oruchwyliaeth yr Athro Michaelinos Zembylas, yn ymchwilio i addysg cerddoriaeth ac addysg heddwch.

Mae Sistema Cyprus yn rhaglen gerddorfa a chôr cerddoriaeth gymdeithasol a sefydlwyd yn 2018, sy'n cynnig addysg gerddoriaeth i blant a phobl ifanc Cyprus, gan gynnwys ymfudwyr, ffoaduriaid ac sy'n sicrhau bod y grwpiau hyn yn cael eu parchu, eu cydnabod, a'u cynnwys yn y gymdeithas. Mae Sistema Cyprus wedi'i hysbrydoli gan raglen gerddoriaeth gweithredu cymdeithasol El Sistema a sefydlwyd gyntaf yn Venezuela ym 1975. Mae El Sistema a rhaglenni eraill sydd wedi'u hysbrydoli gan El Sistema, fel Sistema Cyprus, yn cynnig addysg cerddoriaeth glasurol am ddim sy'n rhoi ychydig o gyfleoedd i blant a phobl ifanc ym mhob rhan o'r byd. byd y cyfle ar gyfer datblygiad personol.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig