Mr Guterres ewch AR FRYS i Moscow a Kyiv

Wrth i’r dinistr waethygu a’r byd fyw dan fygythiad niwclear cynyddol, mae cyn aelod o staff UNESCO yn cyflwyno ple brys i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, yr arweinydd sydd â’r gallu i ymyrryd y tu hwnt i’r hyn a geir gan bawb arall. Bydd aelodau cymdeithas sifil fyd-eang sydd wedi cefnogi cymaint o fentrau'r Cenhedloedd Unedig yn ymuno â'r alwad. Mae GCPE yn galw ar bawb y gallwn eu cyrraedd i anfon eu ceisiadau eu hunain at yr Ysgrifennydd Cyffredinol Guterres i fynd i Moscow a Kyiv i sefydlu cadoediad ar unwaith a hyrwyddo trafodaethau heddwch difrifol a noddir gan y Cenhedloedd Unedig, gan gynrychioli pobl y byd sydd eisiau ac angen heddwch.

Llythyr agored at Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig

SECT. GUTERRES, PAM NAD YDYCH CHI YM MOSCOW AC YN KYIV?

Mae dioddefaint ac erchyllterau rhyfel yn ein pwyso ni i gyd. Nid yn unig y mae pobl yn marw a seilwaith wedi'u difrodi, rydym yn dod yn llai a llai abl i wrthsefyll problemau dirfodol eang megis tlodi, newyn, anghydraddoldeb, y bygythiad niwclear a'r argyfwng hinsawdd ac amgylcheddol. Yn ogystal, mae'n ymddangos bod y system amlochrog yn methu dynoliaeth a'r weledigaeth o fyd heb ryfel.

Mae dulliau milwrol ar hyn o bryd yn drech na datrys gwrthdaro trwy ddulliau heddychlon. Mae pobl yn y Gorllewin yn troi at NATO, yn fwy nag at y Cenhedloedd Unedig. Nid yw hynny’n arwydd da ar gyfer ein dyfodol cyffredin. Fel yr ydych wedi dweud dro ar ôl tro, heb ddiarfogi ni fyddwn yn cael datblygiad, nid yn cyrraedd y Nodau Datblygu Cynaliadwy. Byddwn, mewn gwirionedd, yn cael arfau ar gyfer bara.

Er bod pob rheswm dros werthfawrogi gwaith y Cenhedloedd Unedig yn fawr yn ei wahanol feysydd cymhwysedd, gan gynnwys rôl y Cenhedloedd Unedig mewn gweithrediadau achub dyngarol, mae'r gallu i ddatrys gwrthdaro mewn sefyllfaoedd acíwt wedi bod yn methu. Mae bod yn gwbl ymwybodol o’r anawsterau a etifeddwyd eisoes gan Gynghrair y Cenhedloedd, y Cyngor Diogelwch, gyda’i bum pŵer mawr parhaol gyda’r hawl i feto a bod yn gyfrifol am beiriannau milwrol mwyaf y byd, yn rhwystro mwy nag sy’n hwyluso gwireddu’r nod goruchaf o y Cenhedloedd Unedig i greu heddwch trwy ddulliau heddychlon.

Nid yw'r Cyngor Diogelwch wedi defnyddio ei arfau diplomyddol niferus i ddatrys y gwrthdaro a dod â'r rhyfel yn yr Wcrain i ben, ond mae beio a chywilyddio wedi bod yn fwy o ddiddordeb iddo. Dylid symud trafodaethau datrys gwrthdaro sy’n cynnwys un o’r Pump Parhaol (P5), Tsieina, Lloegr, Ffrainc, Rwsia ac UDA, o’r Cyngor Diogelwch i’r Cynulliad Cyffredinol, gan ei gwneud hi’n bosibl, o dan rai rheolau, i aelodaeth eang y Cyffredinol. Cynulliad i wneud penderfyniadau rhwymol, nid argymhellion yn unig.

Mae bodolaeth arfau dinistr torfol yn gwneud risgiau'r gwrthdaro hwn yn arbennig o uchel. Ni ddylid rhoi cynnig ar unrhyw fentrau diplomyddol a gwneud heddwch.

Nid oes neb mewn sefyllfa well na chi, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, i gymryd mentrau sy'n seiliedig ar Siarter y Cenhedloedd Unedig yn unig. Wrth gwrs, gallai diystyru buddiannau'r P5 achosi eich safbwynt i chi. Mae teimladau yn rhedeg yn uchel yn y cyfnod hwn o ryfela. Ac eto, mae arnoch chi i'r byd geisio, gyda'ch holl egni, gwybodaeth, dewrder a sgiliau diplomyddol a chyda'r holl offer a ddatblygwyd yn ofalus ac yn greadigol gan bobl sy'n caru heddwch dros ddegawdau.

Mae gweithredwyr heddwch yn galw arnoch chi, António Guterres, i ddefnyddio'ch safle a'ch “swyddfa dda” ar unwaith i gael cadoediad yn yr Wcrain. Mae'n bwysig i bobl Wcráin, pobl Rwsia, i Ewrop a gweddill y byd. Ac mae'n bwysig ar gyfer yr ymddiriedaeth yn y dyfodol y gallwn ei rhoi yn system y Cenhedloedd Unedig pan ddaw i gysylltiadau rhyngwladol.

Mr Guterres, ewch AR FRYS i Moscow ac i Kyiv i drafod cadoediad yn y fan a'r lle, a thrwy hynny, gobeithio, hefyd yn agor drysau i ddatrys y gwrthdaro drwy ddulliau heddychlon.

Gan nad oes digon o fenywod hyd yma wedi bod yn rhan o ymdrechion swyddogol i ddod â’r rhyfel yn yr Wcrain i ben, efallai yr hoffech chi alw ar e.e. Cyfarwyddwr Cyffredinol UNESCO, Audrey Azoulay, a’r Uchel Gomisiynydd dros Hawliau Dynol, Michelle Bachelet, i fynd gyda chi. Mae'r ddau yn arweinwyr profiadol y Cenhedloedd Unedig a byddai eu mandadau priodol yn gaffaeliad i'r trafodaethau.

Barchus,

Ingeborg Breines, Oslo 24.03.22

Ymgynghorydd a chyn gyd-lywydd y Biwro Heddwch Rhyngwladol

cyn-gyfarwyddwr UNESCO

Gwasanaethodd Ingeborg Breines fel Ysgrifennydd Cyffredinol Comisiwn Cenedlaethol Norwy ar gyfer UNESCO cyn ymuno â Phencadlys UNESCO, lle daliodd y swydd gyntaf fel Cynghorydd Arbennig i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol ar Fenywod a Rhywedd, yna fel Cyfarwyddwr y Rhaglen Menywod a Diwylliant Heddwch . Yn dilyn hynny, fe'i penodwyd yn Gyfarwyddwr Swyddfa UNESCO yn Islamabad a Swyddfa Gyswllt UNESCO yn Genefa. Gwasanaethodd fel cyd-lywydd y Biwro Heddwch Rhyngwladol o 2009 i 2016.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig