Mecsico: Bydd y Llywodraeth yn cynnwys diwylliant heddwch fel pwnc newydd mewn ysgolion

(Cyfieithiad Saesneg wedi'i ail-bostio o: Rhwydwaith Newyddion Diwylliant Heddwch. Erthygl wreiddiol Sbaeneg o: Cenedl 321)

Dywedodd Esteban Moctezuma, Ysgrifennydd Addysg Gyhoeddus [SEP], y bydd pwnc dinesig yn cael ei ddysgu yn ysgolion Mecsico a bydd newidiadau eraill yn cael eu gweithredu yn y cwricwlwm i “gynnwys hyrwyddo gwerthoedd, dinesigrwydd, diwylliant heddwch, undod rhyngwladol, parch at hawliau dynol, hanes, diwylliant, celf, yn enwedig y gerddoriaeth, chwaraeon a pharch at yr amgylchedd. ”

Yn ystod y cyfarfod gwaith a gynhaliwyd ar Ionawr 28 gyda’r comisiynau Unedig ar gyfer Addysg a Materion Cyfansoddiadol, dywedodd pennaeth y CCS mai undeb y materion hyn yw’r hyn y maent yn ei alw’n “addysg annatod.”

Yn ogystal, nododd, os ydych chi eisiau gwlad heb drais a diwylliant o heddwch, bydd y fenter i ddiwygio addysg a gyflwynir gan y llywodraeth ffederal “yn creu’r ysgol Fecsicanaidd newydd honno.” Nid yw’r gwaith wedi’i wneud eto, ond y gyfraith yw’r fframwaith a fydd yn caniatáu inni ei wneud. ”

 

Mynnodd nad oedd y Diwygiad Addysg a gymeradwywyd wrth weinyddu Enrique Peña Nieto yn arwydd o unrhyw gynnydd sylweddol, a gofynnodd i’r deddfwyr ddiddymu’r diwygiad a “rhoi sianel newydd i’r prosiect addysgol.”

Nododd fod cyffredinolrwydd, annatodrwydd, tegwch a rhagoriaeth fel postolau sylfaenol addysg gyhoeddus yn cael eu hychwanegu at egwyddorion traddodiadol addysg.

SAESNEG YN DAL HEB PROFFESWYR SY'N SIARAD

Mewn cyfweliad â Javier Solórzano, dywedodd Moctezuma y byddan nhw'n dysgu Saesneg hyd yn oed cyn i'r athrawon arferol ddysgu'r iaith honno.

“Yn amlwg mae’n rhaid i chi ddysgu Saesneg yn yr arferol, ond roeddem yn meddwl ac rydym wedi bod yn astudio dull, lle gall platfform pwerus iawn alluogi athro nad yw’n gwybod Saesneg, i gydlynu grŵp sy’n gweithio gyda’r platfform, “Dywedodd yr ysgrifennydd wrth Solórzano.

Esboniodd y gallent, yn y modd hwn, fod â'r gallu i ddysgu'r iaith bron yn syth, ond pe byddech chi'n aros i'r athrawon arferol ddysgu Saesneg, byddai'n cymryd mwy o amser i allu "darparu'r offeryn hwnnw i blant Mecsicanaidd".

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig