Mecsico: Cyfadran Addysg yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Heddwch Ysgol Hebraeg Maguen David

(Wedi'i ymateb o: Rhwydwaith Newyddion Diwylliant Heddwch. Rhagfyr 24, 2020)

Erthygl o Anahuac (cyfieithiad gan CPNN)

Cynhaliwyd gweithdy “Heddwch yn rhagori ac yn ein gwysio” ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd o Ysgol Hebraeg Maguen David fel rhan o’u Cynhadledd dros Heddwch. Addysgwyd y gweithdy gan yr Athro Susana Memun Zaga, cydlynydd Maes y Radd mewn Addysgeg Sefydliadol ac Addysgol ein Cyfadran Addysg.

Yn ystod mis Tachwedd, ac am y seithfed flwyddyn yn olynol, mae Ysgol Hebraeg Maguen David yn trefnu'r Days for Peace i anrhydeddu cof Prif Weinidog Israel ac enillydd Gwobr Heddwch Nobel ym 1994, Yitzhak Rabin. Yr amcan yw hyrwyddo'r cysyniad o Heddwch ymhlith y bobl ifanc trwy siaradwyr amrywiol, gan gynnwys arweinwyr cymunedol, rabbis, arweinwyr sefydliadau anllywodraethol, prifysgolion, sefydliadau ac athrawon.

Myfyriodd y bobl ifanc yn ystod y gweithdy ar y berthynas naturiol rhwng y cysyniad o Heddwch ac Addysg, ar bwysigrwydd Addysg ar gyfer diwylliant Heddwch a phwysigrwydd eu hymrwymiad eu hunain i weithredu er mwyn adeiladu heddwch.

Yn ogystal â'r uchod, fe wnaethant gydweithio mewn grwpiau bach i ddadansoddi meddyliau ac ymadroddion Martin Buber, Hanna Arendt, Paulo Freire a María Montessori, lle buont yn trafod eu perthynas ag addysg o'u cyd-destun eu hunain fel myfyrwyr ifanc. Yn olaf, fe wnaethant gyflwyno eu casgliadau a rhyngweithio am eu syniadau a'u profiadau eu hunain, gan rannu eu hymrwymiadau a dod yn ymwybodol o'r penderfyniadau sydd ganddynt yn eu dwylo i adeiladu byd gwell.

Fel Cyfadran Addysg, mae'n hynod bwysig i ni gydweithio â sefydliadau addysgol eraill i gryfhau ac adeiladu diwylliant o heddwch.

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...