Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia

Español abajo

Rhwng Ebrill 24 a 26, roedd yn anrhydedd mawr i Sefydliad Fundación Escuelas de Paz a Manigua Rosa gymryd rhan yn y XXXIV CYNHADLEDD RYNGWLADOL AR DDIWYLLIANT A HEDDWCH YN GERNIKA - Cartograffau Tiriogaethau'r Dyfodol, cynadleddau coffáu 87 mlynedd ers bomio Gernika.

Cyflwynodd Amada Benavides a Javier Libreros Villamil y prosiect Memorias para la Vida: Deialogau ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Dyfnion o Heddwch yng Ngholombia, sy'n ceisio cyfrannu at gydgrynhoi diwylliannau heddwch mewn cymdeithasau yr effeithir arnynt gan sefyllfaoedd o wrthdaro arfog a thrais gwleidyddol a rhannu'r profiad â phrosesau ymchwil gweithredu cyfranogol eraill sy'n cael eu datblygu mewn cynghrair â thimau lleol mewn tair tiriogaeth: #BasqueCountry #Colombia a #Mozambique

Mae'r prosiect Memorias para la Vida yn cael ei ddatblygu gan y Fundación Escuelas de Paz yng Ngholombia mewn cynghrair â Sefydliad Ymchwil Heddwch Gernika Gogoratuz a diolch i gefnogaeth Cyngor Taleithiol Bizkaia.

Atgofion am y Vida Diálogos ar gyfer y Construcción de Culturas de Paz en la Colombia Profunda

Entre el 24 y 26 de abril la Fundación Escuelas de Paz y Manigua Rosa Fundación estuvieron muy honrados en participar en las XXXIV JORNADAS INTERNACIONALES DE CULTURA Y PAZ DE GERNIKA – Cartografías de Territorios Futuros, Jornadas conmemorativas del 87º aniversario del bombardeo de Gernika.

Amada Benavides a Javier Libreros Villamil presentaron el proyecto Atgofion am y Vida Diálogos ar gyfer y Construcción de Culturas de Paz en la Colombia Profunda  que tiene como objetivo contribuir a la consolidación de culturas de paz en sociedades atravesadas por situaciones de gwrthdaro armado a violencia política a compartir la experiencia con otros procesos de investigación -acción – participativa que se conveción desares desares de locales #paisvasco #Colombia y #Mozambique

El proyecto Memorias para la Vida lo desarrolla la Fundación Escuelas de Paz en Colombia en alianza con el Instituto de Investigaciones por la Paz Gernika Gogoratuz a gracias al apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Manigua Rosa Fundación
Escuelas de Paz
Bizkaiko Foru Aldundia
Gernika Gogoratuz

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig