Martin Luther King a Stori Maldwyn – Canllaw i’r Cwricwlwm ac Astudio (Cymrodoriaeth y Cymod)

(Wedi'i ymateb o: Cymrodoriaeth y Cymod UDA)

Mynediad i'r Cwricwlwm a'r Canllaw Astudio

Wrth i chi baratoi i anrhydeddu bywyd ac etifeddiaeth y Parch. Dr. Martin Luther King, Jr yr wythnos hon, ac i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon yn fuan, mae Cymdeithas y Cymod yn gyffrous i gyhoeddi cyhoeddiad newydd. cwricwlwm a chanllaw astudio ar-lein rhad ac am ddim i gyd-fynd â’n llyfr comig clodwiw o 1957, Martin Luther King and the Montgomery Story.

Wedi'i ddatblygu gan FOR gydag athro astudiaethau cymdeithasol hir-amser, mae'r canllaw helaeth newydd sbon hwn wedi'i greu i helpu addysgwyr, myfyrwyr, arweinwyr cymunedol, a threfnwyr i archwilio a chysylltu â'r llyfr comic hanesyddol a ddatblygwyd ac a gyhoeddwyd gan Alfred Hassler o FOR mewn ymgynghoriad. gyda'r Parch. Dr. King lai na blwyddyn ar ôl i Boicot Bws Trefaldwyn ddod i ben.

Yn gynwysedig yn y canllaw mae darlleniadau cefndir, cwestiynau arweiniol a thrafod, gweithgareddau gwersi dosbarth K-12, ac argymhellion ar gyfer darllen a dysgu ychwanegol. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys dogfennau hanesyddol, megis gohebiaeth gyfrinachol Bayard Rustin a deunyddiau addysg pleidleiswyr SNCC, yn ogystal â syniadau ar gyfer ymgysylltu â brwydrau cyfiawnder cyfoes fel boicotio, mudiad Black Lives Matter, a'r diweddar Anrh. Galwad John Lewis i wneud “Good Trouble.”

Bwriad y rhain i gyd yw dyfnhau, cymhlethu ac ategu testun y llyfr comic ei hun, yn ogystal ag amlygu a gofyn cwestiynau am y cysylltiadau rhwng Boicot Bws Maldwyn, mudiad hawliau sifil y 1950au a’r 60au yn yr Unol Daleithiau, a brwydrau byd-eang amrywiol—yn y gorffennol a’r presennol—dros heddwch a chyfiawnder.

Gobeithiwn y byddwch yn lawrlwytho’r gwersi PDF hygyrch hyn a’r offer addysgu, a rhannu’r adnodd hwn yn eang — gyda’ch ysgol, cynulleidfa, a rhwydweithiau cymdeithasol.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...