Prifysgol Manceinion yn ceisio Athro Cynorthwyol Astudiaethau Heddwch Gladdys Muir

ble: Coleg Celfyddydau a Gwyddorau Prifysgol Manceinion - Rhaglen Astudiaethau Heddwch
Swydd: Gladdys Muir Athro Cynorthwyol Astudiaethau Heddwch

cliciwch yma am fanylion ychwanegol ac i wneud cais

Mae'r rhaglen Astudiaethau Heddwch ym Mhrifysgol Manceinion yn gwahodd ymgeiswyr i ymgeisio am swydd Athro Cynorthwyol Astudiaethau Heddwch Gladdys Muir. Mae hon yn swydd gyfadran trac deiliadaeth amser llawn. Rydym yn chwilio am berson sydd ag ymrwymiad cryf i addysgu israddedig a chydweithrediad rhyngddisgyblaethol, ac sydd wedi dangos rhagoriaeth, gyda phrofiad mewn addysgeg feirniadol ac ymatebol yn ddiwylliannol.

Mae Prifysgol Manceinion yn gartref i raglen israddedig astudiaethau heddwch gyntaf y byd, a sefydlwyd ym 1948. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ymrwymiadau i nonviolence, hyrwyddo hawliau dynol, a datblygu arferion sy'n meithrin cyfiawnder a gwytnwch amgylcheddol. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu gan gyngor cyfadran o bob rhan o ddisgyblaethau academaidd. Cefnogir y swydd hon gan waddol a enwir ar gyfer Dr. Gladdys Muir, sylfaenydd rhaglen astudiaethau heddwch Manceinion.

Mae gan Fanceinion ymrwymiad unigryw i ddatblygu ymwybyddiaeth ryngwladol ac i hyrwyddo parch at luosogrwydd rhyw, ethnig, diwylliannol a chrefyddol ac amrywiaeth cyfeiriadedd rhywiol. Mae Prifysgol Manceinion yn parchu gwerth anfeidrol pob unigolyn ac yn graddio personau gallu ac argyhoeddiad sy'n tynnu ar eu haddysg a'u ffydd i fyw bywydau egwyddorol, cynhyrchiol a thosturiol sy'n gwella'r cyflwr dynol. Fel sefydliad sydd wedi'i wreiddio yn nhraddodiad Eglwys y Brodyr, mae Prifysgol Manceinion yn gwerthfawrogi dysgu, ffydd, gwasanaeth, uniondeb, amrywiaeth, a chymuned. Rydym yn ceisio cydweithiwr sy'n rhannu'r gwerthoedd hyn ac sy'n dod â safbwyntiau a chryfderau disgyblu newydd i'n rhaglen.

Swyddogaethau Hanfodol Swydd: Mae hon yn swydd trac deiliadaeth amser llawn a fydd yn cychwyn yn Fall 2022. Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys dysgu cyrsiau rhagarweiniol mewn astudiaethau heddwch a datrys gwrthdaro a chyrsiau ychwanegol ym maes arbenigedd yr ymgeisydd. Gall ymgeiswyr ddod o unrhyw arbenigedd mewn adeiladu heddwch strategol ond dylent ddangos ymrwymiad i ddulliau rhyngddisgyblaethol. Gall meysydd arbenigo drawsnewid ond nid yn gyfyngedig i drawsnewid gwrthdaro di-drais; cyfiawnder adferol a throsiannol; arferion sy'n seiliedig ar drawma; datrys anghydfod rhyngbersonol a chymunedol; cyfiawnder cymdeithasol, hiliol ac economaidd; a datblygu cynaliadwy. Mae diddordeb mewn addysgu yn rhaglen Seminar Ysgrifennu'r Flwyddyn Gyntaf (cwrs ysgrifennu-ddwys ar bynciau o ddewis yr hyfforddwr) yn ddymunol.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig