Malawi: Y Gweinidog Addysg yn Cynnig Cyflwyno Addysg Heddwch mewn Ysgolion

Y Gweinidog Addysg Ddinesig ac Undod Cenedlaethol, Timothy Pagonachi Mtambo. (Llun: Nyasa Times)

(Wedi'i ymateb o: Amserau Nyasa. Awst 6, 2021)

Gan Watipaso Mzungu

Mae'r Gweinidog Addysg Ddinesig ac Undod Cenedlaethol Timothy Pagonachi Mtambo wedi gofyn i ddatblygwyr cwricwla ysgolion cynradd ac uwchradd archwilio ymhellach gymhwyso Addysg Heddwch ar lefelau cynradd ac uwchradd.

Dywedodd Mtambo y gallai cyflwyno Addysg Heddwch mewn ysgolion cynradd ac uwchradd helpu i oresgyn gwrthdaro sy'n codi o wranglau perchnogaeth tir, anghydfodau olyniaeth pennaethiaeth, gwahaniaethau crefyddol a gwahanol fathau o bropaganda gwleidyddol.

Roedd y gweinidog yn siarad yn Blantyre ddydd Iau pan agorodd weithdy cydweithredu Malawi y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig Malawi) / y byd academaidd.

Mae Cydweithrediad Malawi / Academia'r Cenhedloedd Unedig yn nodi dechrau perthynas strategol a gweithredol rhwng deallusion gorau a mwyaf disglair Malawi y Cenhedloedd Unedig a Malawi.

Cyfaddefodd Mtambo fod Malawi yn wynebu brwydr i fyny wrth oresgyn gwrthdaro sydd, ar brydiau, wedi cynyddu i drais sydd wedi bygwth yr heddwch y mae Malawi wedi'i fwynhau ers annibyniaeth.

Dywedodd mai yn erbyn y cefndir hwn y cychwynnodd Llywodraeth Malawi, gyda chefnogaeth gan y Cenhedloedd Unedig Malawi, y broses o sefydlu fframwaith sefydliadol a fyddai’n sicrhau bod tensiynau’n cael eu trin cyn iddynt ddwysáu i drais.

“Mae’r broses hon wedi bod yn mynd rhagddi ers 2012 fel bod Bil i sefydlu’r fframwaith bellach yn barod i’w gyflwyno yn y Senedd. Wrth wraidd yr holl waith hwn o sefydlu fframwaith sefydliadol cenedlaethol ar gyfer adeiladu heddwch yw’r angen i adeiladu galluoedd cymunedol i ddatrys gwrthdaro mewn modd cydweithredol, ”meddai Mtambo.

Nododd fod Malawi y Cenhedloedd Unedig yn gynghreiriad selog i'r llywodraeth wrth adeiladu galluoedd cenedlaethol ar gyfer heddwch cynaliadwy ym Malawi.

Datgelodd hefyd fod y byd academaidd wedi chwarae rhan flaenllaw wrth lywio deddfwriaeth y wladwriaeth, polisi a disgwrs cyhoeddus.

“Mae'r bartneriaeth strategol rhwng Malawi y Cenhedloedd Unedig a'r byd academaidd, felly, nid yn unig yn fuddiol i'r rhai sy'n bresennol yma heddiw, ond mae, yn anad dim, er budd i'n mam Malawi.

“Mae llywodraeth Cynghrair Tonse wedi blaenoriaethu’n agored ac yn weithredol hyrwyddo cydfodoli heddychlon ac undod cenedlaethol ymhlith pobl Malawia,” pwysleisiodd Mtambo.

Addawodd Cynrychiolydd Preswylwyr y Cenhedloedd Unedig Malawi, Maria Jose Torres Macho, ymrwymiad ei sefydliad i gefnogi ymdrechion cenedlaethol i hyrwyddo heddwch a llonyddwch ym Malawi.

Pwysleisiodd Macho fod heddwch ac undod yn hanfodol wrth geisio trawsnewid cymdeithasol ac economaidd.

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...