Gwybodaeth am fyd cymhleth: Ailfeddwl rolau ymchwil heddwch ac addysg heddwch (fideo)

Sefydliad Berghof a chynhaliodd y Sefydliad Ymchwil Heddwch a Pholisi Diogelwch ym Mhrifysgol Hamburg (IFSH) drafodaeth banel Tachwedd 25 ar sut y dylai addysg heddwch ac ymchwil heddwch ymateb i heriau byd-eang cyfredol.

Gwybodaeth am fyd cymhleth

Ailfeddwl rolau ymchwil heddwch ac addysg heddwch

Dydd Iau, Tachwedd 25 2021

Mae newid yn yr hinsawdd, y pandemig byd-eang, a gwrthdaro treisgar hirfaith yn pwysleisio'r angen i ailfeddwl am y ffyrdd o ddarparu heddwch a diogelwch. Er y gofynnir i wleidyddion ymateb i'r heriau cymhleth hyn, mae rheidrwydd mawr i werthuso'n feirniadol gynhyrchu a lledaenu gwybodaeth ar bynciau sy'n gysylltiedig â gwrthdaro: Beth yw rôl addysg heddwch ac ymchwil heddwch i wleidyddiaeth a chymdeithas? Sut allwn ni addasu ffyrdd sefydledig o addysgu a dysgu heddwch? A sut y gall ymchwil heddwch a diogelwch gyfrannu at well dealltwriaeth o achosion sylfaenol gwrthdaro a nodi ffyrdd tuag at gymdeithasau mwy heddychlon?

Yn y drafodaeth banel ar-lein hon, cynhaliodd arbenigwyr addysg heddwch ac ymchwilwyr heddwch ddeialog ar sut y gall y ddwy ddisgyblaeth ddod o hyd i ffyrdd ar y cyd i ymdopi â'r heriau newydd hyn. Wrth ddefnyddio gwahanol ddulliau, mae addysg heddwch ac ymchwil heddwch yn rhannu diddordeb cyffredin: Maent yn gweithio i ddatblygu ffyrdd o fynd i'r afael â gwrthdaro ac ansicrwydd. Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar strategaethau i bontio'r bwlch a welir yn aml rhwng dadansoddiad ysgolheigaidd ac arfer yn y byd go iawn. Ar adeg pan mae heriau i heddwch a diogelwch yn dod yn fwyfwy cymhleth ac wedi ymgolli, mae hyn yn ymddangos yn anghenraid mwy dybryd.

Agenda

SYLWADAU AGOR
  • Andrew Gilmour, Cyfarwyddwr Gweithredol, Sefydliad Berghof
  • Ursula Schröder, Cyfarwyddwr a Phennaeth Gorchmynion Heddwch a Diogelwch Ewropeaidd yr Ardal Ymchwil, Polisi Sefydliad Ymchwil Heddwch a Diogelwch (IFSH)
TRAFODAETH PANEL
  • Berit Bliesemann de Guevara, Athro yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth
  • Norbert Frieters-Reermann, Athro Gwyddoniaeth Addysg, Prifysgol Gatholig, Aachen
  • Tony Jenkins, Rheolwr Gyfarwyddwr y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch a Chydlynydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch
  • Elvira Rosert, Athro Iau, Sefydliad Ymchwil Heddwch a Pholisi Diogelwch (IFSH)

Cymedrolwyd gan:

  • Uli Jäger, Pennaeth Adran Dysgu Byd-eang ar gyfer Trawsnewid Gwrthdaro, Sefydliad Berghof
  • Holger Niemann, Cynghorydd i'r Cyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Heddwch a Pholisi Diogelwch (IFSH)

Myfyrdod: Anne Kruck, Cynghorydd Dysgu Byd-eang ar gyfer Trawsnewid Gwrthdaro, Sefydliad Berghof

 

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig