Pentref Kadayawan: Arddangosfa o amrywiaeth (Philippines)

(Wedi'i ymateb o: Asiantaeth Gwybodaeth Philippine. Awst 16, 2023)

Gan Rudolph Ian Alama - Golygydd Rhanbarthol Rhanbarth 11, Asiantaeth Gwybodaeth Philippine

Wedi'u lleoli mewn rhan o Barc Magsaysay mae clystyrau o dai a oedd bob ochr i brif lwyfan y parc tair hectar a enwyd ar ôl yr Arlywydd Ramon Magsaysay.

Maent yn cynrychioli cartrefi'r 11 grŵp ethno-ieithyddol cydnabyddedig yn Ninas Davao, sy'n cynnwys yr Ata, Bagobo-Tagabawa, Klata, Obu-Manuvu, Matigsalug, Iranun, Kagan, Maranao, Maguindanaon, Sama a'r Tausug. Adeiladwyd y strwythurau i ymdebygu'n agos i'r rhai yn mamwlad eu hynafiaid gan arddangos eu dyfeisgarwch, ymarferoldeb a chrefftwaith.

Datgelodd William Banzali, cynghorydd presennol i Kadayawan Village a chyn swyddog eco-ddiwylliannol yn y gymuned yn Swyddfa Gweithrediadau Twristiaeth y Ddinas, eu bod yn annog yr IPS, y strwythur gwleidyddol brodorol, a chyngor y llwyth i helpu i sicrhau dilysrwydd y gwaith adeiladu cartref. Dros y blynyddoedd, mae'r IPs wedi cymryd rhan yn gynyddol mewn sbriwsio a rhedeg y pentref.

 “Mae eu syniadau creadigol yn dod allan ac mae’r rhain yn cael eu hadlewyrchu ym mhensaernïaeth eu tai.” Meddai Banzali.

Dywedodd fod y pentref nid yn unig fel atyniad twristiaeth i Kadayawan ond bod ganddo hefyd elfen addysg heddwch oherwydd yma mae'r gwahanol gymunedau brodorol yn unedig ac yn cydfodoli'n heddychlon â'i gilydd fel cymdogion.

Dywedodd fod y pentref nid yn unig fel atyniad twristiaeth i Kadayawan ond bod ganddo hefyd elfen addysg heddwch oherwydd yma mae'r gwahanol gymunedau brodorol yn unedig ac yn cydfodoli'n heddychlon â'i gilydd fel cymdogion.

Mynegodd Dirprwy Faer Iranun Pamikeren Latip Arumpac, Jr fod harddwch pentref Kadayawan yn gorwedd yn y cyfeillgarwch ymhlith yr 11 llwyth. Rhannodd fod eu tai yn cyfleu'r neges bod tosturi a chynhesrwydd pobl Moro.

Wedi'i adeiladu yn 2017, yn ystod cyfnod y Maer y Ddinas ar y pryd bellach yn Is-lywydd Sara Duterte, gwelwyd y pentref fel ffenestr a oedd yn caniatáu i bobl weld a phrofi eu ffordd o fyw, diwylliant a thraddodiad.

“Mae’r Pentref Kadayawan hwn yn crynhoi beth yw ein dinas – pot toddi o ddiwylliannau a lliwiau amrywiol i gyd yn byw mewn un gymuned gan gydnabod y tebygrwydd rhwng y llwythau wrth ddathlu hunaniaeth unigryw pob un,” meddai’r Maer Sara Duterte yn ystod ei neges yn y pentref. agor yn 2017.

Wedi'i fwriadu fel atyniad dros dro y tu mewn i Barc Magsaysay, roedd y pentref yn fodd i ymestyn dathliadau Kadayawan. Oherwydd ei boblogrwydd aruthrol ymhlith twristiaid a thrigolion lleol, daeth y pentref yn atyniad annwyl. O ganlyniad, penderfynodd llywodraeth y ddinas sefydlu Pentref Kadayawan fel atyniad rheolaidd yn y parc. 

Yn 2021, cyplyswyd gwelliant y pentref ag adfer amffitheatr adfeiliedig Parc Magsaysay, prosiect a gyflawnwyd trwy grant gwerth £5 miliwn gan y Comisiwn Cenedlaethol dros Ddiwylliant a'r Celfyddydau (NCCA). Cafodd y strwythur hwn ar ei newydd wedd yn Amffitheatr Dinehey.

Ar gyfer Gŵyl Kadayawan eleni, mae Swyddfa Gweithrediadau Twristiaeth y Ddinas wedi dyrannu P3.4 miliwn ar gyfer sbri blynyddol y pentref mewn pryd ar gyfer y dyrfa o ymwelwyr. Amcangyfrifir bod P1.6 miliwn ar gyfer gwella'r strwythurau tra bod P2.7 miliwn ar gyfer y cymhorthdal ​​logistaidd yn ystod cyfnod yr ŵyl. Ymhellach, dywedodd CTOO OIC Jennifer Romero y bydd P150,000 yn cael ei roi i bob llwyth ar gyfer gwella tai tra bod cronfa logistaidd P250,000 ychwanegol wedi'i dyrannu ar gyfer pob llwyth y gallant ei defnyddio ar gyfer yr ŵyl gyfan. 

Nid yw profiad Gŵyl Kadayawan yn gyflawn heb ymweld â Phentref Kadayawan, gallwch ymweld â phob tŷ ac archwilio eu ffordd o fyw a gyflwynir gan yr IPs sy'n aros yn y tai. Dyma ganllaw i bob un o'r atgynhyrchiadau o strwythur yn y pentref:

Ata's Binanwa

Mae eu cartrefi wedi'u hadeiladu o bren crwn. Mae'r strwythurau wedi'u dyrchafu i'w hamddiffyn rhag ymosodiadau yn ystod pangayao neu ryfeloedd llwythol. Mae'r to wedi'i wneud o gogon gros ac wedi'i addurno gan fwndel o gogon o'r enw manok-manok sy'n debyg i ben cyw iâr.

Bolloi Klata

Gelwir tai Klata yn Bolloy. Mae wedi'i wneud o bambŵ a deunyddiau o'r coedwigoedd. Canolbwynt eu cartref yw'r gegin lle maent yn croesawu ymwelwyr â bwyd a diod. Mae'r Bolloy wedi'i adeiladu ar stiltiau ac mae'r llawr dan y llawr yn fannau storio.

Matigsalug's Baley

Mae'r Baley wedi'i wneud o bambŵ a phren coedwig eraill. Mae'r tŷ wedi'i adeiladu ar stiltiau ac mae'r llawr isaf yn gysgod i dda byw.

Byrnau Bagobo Tagabawa

Cefnogir eu cartrefi gan bolion pren gyda'r gallu i ddal hyd at 10 o breswylwyr. Mae drws trwchus a chadarn yn cael ei adeiladu fel amddiffyniad rhag gelynion.

Baoi Obu Manuvu

Mae hwn yn dŷ siâp sgwâr wedi'i adeiladu ar stiltiau uchel i'w hamddiffyn rhag nadroedd, bywyd gwyllt a hefyd rhag lleithder. Mae'r Baoy yn cynnwys bambŵ a phren coedwig yn bennaf.

Togan Kagan

Mae tŷ traddodiadol y Kagan Datu wedi'i wneud o bambŵ, lumber a rattan. Mae'r tŷ wedi'i lenwi ag addurniadau gwehyddu o'r enw barrabudi wedi'u trwytho mewn lliwiau gwyrdd, oren a melyn sy'n symbol o freindal.

Walai Maguindanao

Mae'r Royalty House of Maguindanao, y Walai yn strwythur hirsgwar. Mae'r tŷ fel arfer wedi'i wneud o lauan, coco lumber, nipa, a bambŵ. Mae rhannau amrywiol o'r tŷ yn cynnwys addurniadau Okir.  

Sug Bae Tausug

Mae'r tŷ sengl, heb raniad yn cynnwys porth sy'n gwasanaethu fel ardal groesawgar i ymwelwyr.

Luma Sama

Mae eu tai i'w cael yn yr ardaloedd arfordirol ac maent wedi'u gwneud o bambŵ a nipa. Mae'r tai wedi'u paentio'n felyn, coch a gwyrdd.

Turogan Iranun

Mae strwythur Kadayawan Village Iranun yn atgynhyrchiad o'u palas traddodiadol. Mae'n cynnwys tri llawr. Mae'r islawr yn gweithredu fel cuddfan amddiffynnol, y llawr gwaelod yw'r prif le byw, ac mae'r trydydd llawr yn dal twr o'r enw gibbon, lle mae'r dywysoges yn byw.

Torogan Maranao

Adeiladodd cymuned Maranao atgynhyrchiad o'r Torogan, sef y strwythur mwyaf yn y pentref. Mae'n neuadd fawr ac yn lleoliad ar gyfer achlysuron arbennig. Mae'r tŷ wedi'i addurno â motiffau Okir. Nid elfennau addurnol yn unig yw'r dyluniadau cywrain hyn, ond maent hefyd yn cyfleu symbolaeth ddiwylliannol ddyfnach. Mae motiffau Okir yn fynegiant o dreftadaeth gyfoethog, ysbrydolrwydd a hunaniaeth pobl Maranao.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig