Y cyfnodolyn: Nonviolent Change (NCJ)

Y cyfnodolyn: Nonviolent Change (NCJ)

Golygydd Cydlynu: Stephen M. Sachs
Mae NCJ yn brosiect rhyng-sefydliadol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Newid Datblygiad Sefydliadol (ISODC), sydd bellach yng nghyfrol 31, ac a gyhoeddir 3 gwaith y flwyddyn (gan barhau i'r dyfodol rhagweladwy).

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Cyrchwch y Cyfnodolyn: Newid Di-drais (NCJ) yma…

Mae'r cyfnodolyn Nonviolent Change (NCJ), yn ei 31ain flwyddyn, yn gyfnodolyn ymarferol ar-lein mynediad agored ar gyrraedd heddwch a'r rhwystrau i wneud hynny yn y gymuned trwy'r lefel ryngwladol. Mae gan NCJ erthyglau; darnau barn (“dialog”); newyddion a dadansoddiad o ddigwyddiadau'r byd, rhanbarthol, gwlad ac amgylcheddol, a gweithgareddau cyfiawnder heddwch a threfniadaeth amgylcheddol; calendr o “Ddigwyddiadau i Ddod”; adolygiadau; nodiadau cyfryngau; a chyhoeddiadau.

Mae NCJ yn croesawu pob cyflwyniad a chais perthnasol i fod ar y rhestr E-bost i'w hysbysu
o bostio tri rhifyn ar y we bob blwyddyn: Gaeaf (dechrau mis Chwefror), Gwanwyn (Mai) a Fall (diwedd Awst neu Fedi), trwy E-bost at y Golygydd Cydlynu Steve Sachs: [icon type = ”glyphicon glyphicon-envelope” colour = ”# dd3333 ″].

Mae NCJ hefyd yn croesawu pobl i helpu i lunio newyddion neu i gyfrannu sylwebaeth neu ddadansoddiad yn rheolaidd. Gwahoddir cyfranwyr rheolaidd i gael eu rhestru fel golygyddion, ac i fod yn rhan o'r bwrdd golygyddol democrataidd cyfranogol. 

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Cyrchwch y Cyfnodolyn: Newid Di-drais (NCJ) yma…

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig