“ITalking Across Generations on Education (iTAGe)” yng Ngholombia

DIFFINIO DIWYLLIANT HEDDWCH A DEMOCRATIAETH DRWY ADDYSG

Fundación Escuelas de Paz yn trefnu annibynnol Siarad ar Draws Cenedlaethau ar Addysg (iTAGe) digwyddiad deialog ieuenctid yng Ngholombia ar rôl addysg wrth weithredu Penderfyniad 2250 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch.

Bydd iTAGe yn archwilio rôl addysg wrth hyrwyddo cyfranogiad ieuenctid a diwylliant heddwch yng Ngholombia, yn ogystal â'r camau angenrheidiol i roi'r Penderfyniadau hyn ar waith yn y wlad.

UNSCR 2250 a'i benderfyniad dilynol UNSCR 2419 cydnabod rolau pwysig a chadarnhaol pobl ifanc wrth adeiladu heddwch. Mae'r Penderfyniadau'n pwysleisio'r angen i fuddsoddi mewn addysg i hyrwyddo diwylliant o heddwch, dileu anghydraddoldeb a gwahaniaethu, hyrwyddo goddefgarwch a grymuso ieuenctid.

Fel yn seiliedig ar Methodoleg TAGe UNESCO MGIEP, Mae iTAGe yn ddeialog rhwng cenedlaethau ar addysg sy'n cael ei yrru gan ieuenctid sy'n darparu llwyfan an-hierarchaidd i ieuenctid ryngweithio, trafod a thrafod materion beirniadol sy'n ymwneud â'r dyfodol, gyda llunwyr polisi.

Mae UNESCO MGIEP yn canolbwyntio ar gyflawni Nod Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig 4.7 tuag at addysg ar gyfer adeiladu cymdeithasau heddychlon a chynaliadwy ledled y byd trwy ddatblygu rhaglenni sy'n hyrwyddo dysgu cymdeithasol ac emosiynol, arloesi addysgeg ddigidol a grymuso'r ieuenctid.

Dadlwythwch drosolwg pdf o'r prosiect iTAGe yng Ngholombia: Saesneg / Sbaeneg

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...