Irac yn lansio'r Glymblaid Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch

(Llun: trwy UNFPA)

(Wedi'i ymateb o: UNFPA. Rhagfyr 11, 2020)

11 Rhagfyr 2020; Baghdad, Irac - Ar achlysur pumed pen-blwydd y 2250 Penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, Lansiodd Irac y Y Glymblaid Genedlaethol ar gyfer Ieuenctid, Heddwch, Diogelwch, dan adain y Gweinidog Ieuenctid a Chwaraeon, Adnan Darjal.

Mae'r Glymblaid a gefnogir gan y Weinyddiaeth Ieuenctid a Chwaraeon, UNFPA, Academi Folke Bernadotte, Llywodraeth Sweden, a Sefydliad Heddwch a Rhyddid, yn ganlyniad penderfyniad 2250 yr UNSC ar ymgysylltu â phobl ifanc yn y broses adeiladu heddwch a datrys gwrthdaro. Mabwysiadwyd y penderfyniad yn 2015 i daflu goleuni ar rôl ieuenctid wrth sefydlu cymunedau iach sy'n adeiladu ar resymu datrys gwrthdaro ac atal trais ac eithafiaeth.

Anerchodd Llysgennad Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Ieuenctid, Ms Jayathma Wickramanayake y cyfranogwyr trwy a neges fideo a llongyfarchodd Irac ar gyflawni'r cam cyntaf a phwysig iawn tuag at leoleiddio agenda Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch yn Irac, a gosod yr esiampl ar gyfer ymdrechion a phartneriaethau rhyng-lywodraethol, rhyng-genhedlaeth, rhyng-lywodraethol dan arweiniad ieuenctid ar gyfer gwledydd eraill.

Yn ystod ei araith, canmolodd y Gweinidog Darjal yr ymdrechion a wneir gan bobl ifanc i gyflwyno negeseuon heddwch a diogelwch er gwaethaf yr heriau sy'n eu hwynebu. Mynegodd ei gefnogaeth i fentrau a fydd yn hybu cyfranogiad dinesig ac ymgysylltiad cymunedol dynion a menywod ifanc ledled Irac.

Wrth sôn am gefnogaeth UNFPA i’r Glymblaid, dywedodd Cynrychiolydd UNFPA i Irac, Dr Rita Columbia: “Mae pobl ifanc yn Irac yn cynrychioli sbardun sylweddol dros newid ac yn ased mawr i ddatblygiad heddychlon a chynaliadwy’r wlad. Hyderwn y bydd y Glymblaid Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch yn dod â phob Irac ifanc ynghyd i gytuno ar weledigaeth, datblygu eu syniadau a chreu mudiad a fydd yn trosi breuddwyd pobl ifanc yn weithredoedd. ” Pwysleisiodd bwysigrwydd ymgysylltu a grymuso merched yn y broses benderfynu a'u cynrychiolaeth yn y Glymblaid.

Dywedodd y Cynghorydd ar gyfer Cydweithrediad Datblygu yn Llysgenhadaeth Sweden yn Irac, Mr Christoffer Burnett-Cargill: “Mae datblygiad Irac yn y dyfodol yn nwylo pobl Irac. Rydyn ni yma i helpu, cefnogi a phartneru gyda chi. Mae Irac yn arwain ar ei phen ei hun, gyda pherchnogaeth genedlaethol gref a chyfranogiad ei phobl. Dylai Irac fod yn falch o’i hieuenctid sydd am ddylanwadu ar ei chymdeithas, bod â syniadau a gofynion, a chodi eu lleisiau dros gysylltiadau heddychlon, democratiaeth a rheolaeth y gyfraith. ”

O'i ran ef, dywedodd Arweinydd y Broses ar gyfer Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch yn Academi Folke Bernadotte, Mr Julius Kramer: “Mae Iraciaid ifanc yn arwain y ffordd ar gyfer heddwch a chydfodoli yn eu cymunedau. Maent yn haeddu cefnogaeth a grymuso i wneud hyd yn oed mwy - ac i gael eu cynnwys wrth wneud penderfyniadau ar bob lefel. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi partneru â phobl ifanc i adeiladu Cynghrair Irac ar gyfer Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch. Nod y Glymblaid yw cryfhau cyfranogiad menywod a dynion ifanc wrth adeiladu Irac heddychlon. ”

Mae'r Glymblaid Ieuenctid, Heddwch a Diogelwch yn dwyn ynghyd adeiladwyr heddwch ifanc, y llywodraeth, cyrff anllywodraethol a'r gymuned ryngwladol ar dir cyffredin. Mae'n rhoi cynrychiolaeth gyfartal i ddynion a menywod ac yn cydnabod rôl menywod ifanc wrth wneud penderfyniadau, datrys gwrthdaro a chyfryngu. Mae'r glymblaid yn cynnig platfform ar y cyd i ieuenctid lle gallant yrru eu blaenoriaethau ymlaen, eirioli dros eu diddordebau a'u hanghenion a hyrwyddo cyfranogiad effeithiol pobl ifanc yn y broses benderfynu yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â heddwch a diogelwch.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...