Galwad IPB i Weithredu - Ar Ben-blwydd Cyntaf Goresgyniad Rwsia ar yr Wcráin: Gadewch i Ni Ddangos Bod Dewisiadau Tawel Yn lle Rhyfel

(Wedi'i ymateb o: Y Swyddfa Heddwch Rhyngwladol)

Mae'r Biwro Heddwch Rhyngwladol yn galw ar ei aelodau ledled y byd i weithredu yn ystod 24-26 Chwefror 2023 i gefnogi heddwch yn yr Wcrain. Mae'r rhyfel, a fydd yn nodi ei ben-blwydd cyntaf ar 24.02.2023, eisoes wedi costio mwy na dau gan mil o fywydau[1] – yn ôl amcangyfrifon ceidwadol – gorfodi miliynau i ffoi o’u cartrefi[2], wedi achosi dinistr eang o ddinasoedd Wcrain, ac wedi rhoi pwysau ar gadwyni cyflenwi sydd eisoes yn fregus sydd wedi gwneud bywyd yn anoddach i bobl ledled y byd.

Gwyddom fod y rhyfel hwn yn anghynaladwy – ac, yn waeth byth, mae perygl iddo waethygu sy’n bygwth bywyd a bywoliaeth pobl ledled y byd. Mae rhethreg niwclear Rwsia yn arbennig yn anghyfrifol ac yn dangos breuder y foment hon. Ar ben hynny, mae effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol y rhyfel ar yr hinsawdd yn rhwystro'r angen dybryd am drawsnewidiad gwyrdd[3].

Nid oes ateb hawdd i'r rhyfel yn yr Wcrain, ond mae'r trywydd presennol yr ydym arno yn anghynaliadwy. Trwy wrthdystiadau byd-eang dros heddwch, ceisiwn bwyso ar y ddwy ochr i sefydlu cadoediad ac i gymryd camau tuag at drafodaethau dros heddwch hirdymor.

Nid yw ein galwadau am heddwch yn gyfyngedig i’r Wcráin – ar gyfer pob gwrthdaro yn y byd, erfyniwn ar lywodraethau i wrthod rhesymeg gwrthdaro a rhyfel, i wrthwynebu’r perygl niwclear, ac i ymrwymo eu hunain i ddiarfogi trwy lofnodi’r Cytundeb Gwahardd Arfau Niwclear. Rydym yn mynnu bod llywodraethau a gwladwriaethau yn gweithredu o blaid diplomyddiaeth, negodi, atal gwrthdaro, a sefydlu systemau diogelwch cyffredin[4].

Galwn am eich cefnogaeth a'ch lleisiau dros heddwch. Ystyriwch ymuno â digwyddiad sydd eisoes yn bodoli yn ystod y penwythnos hwn o weithredu, neu gynllunio eich digwyddiad eich hun. Gyda'n gilydd rydym yn gryfach, a gallwn ddangos i'r byd bod dewisiadau eraill yn lle rhyfel a militareiddio.

Adnoddau pellach:


[1] https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/us-estimates-200000-military-casualties-all-sides-ukraine-war

[2] https://cream-migration.org/ukraine-detail.htm?article=3573#:~:text=The%20UNHCR%20records%207%2C977%2C980%20refugees,for%20temporary%20protection%20in%20Europe.

[3] https://www.sgr.org.uk/publications/estimating-military-s-global-greenhouse-gas-emissions

[4] https://commonsecurity.org/

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig