Swyddfa Heddwch Rhyngwladol: Archif Heddwch a Hawliau Dynol ar Gynnig

Neges gan Colin Archer
Cyn Ysgrifennydd Cyffredinol, Biwro Heddwch Rhyngwladol

Fi yw Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas, sydd wedi ymddeol yn ddiweddar Swyddfa Heddwch Rhyngwladol, IPB, yn byw yn Leeds, DU ar hyn o bryd. Bûm yn y swydd am 27 mlynedd, gan ddechrau ym 1990, gan weithio yn y pencadlys yn Genefa. Rwyf bellach yn gyfrifol am ddod o hyd i gartref addas ar gyfer casgliad sylweddol o archifau sy’n ymwneud yn bennaf â’r cyfnod hwnnw.

Yr IPB yw'r hynaf o'r ffederasiynau heddwch cyrff anllywodraethol rhyngwladol, gyda phresenoldeb hirsefydlog yng Ngenefa (ers 1924). Fe'i sefydlwyd yn Berne ym 1891 a dyfarnwyd Gwobr Heddwch Nobel iddo ym 1910. Dros y blynyddoedd derbyniodd 13 o arweinwyr yr IPB y Wobr hefyd – cyfanswm unigryw. Mae'r sefydliad wedi gweithio ar lu o themâu sy'n ymwneud â heddwch.

Mae'r casgliad yn cynnwys tua 350 o ffeiliau bocs. Mae'n cael ei storio yn Genefa ar hyn o bryd, ond gellid ei gadw yn unrhyw le yn y byd.

Mae'r cynnwys yn cynnwys deunydd am ac o ystod eang o barthau gwrthdaro ar bob cyfandir, yn ogystal â dogfennaeth hawliau dynol. Ceir ffeiliau thematig yn ogystal â rhai daearyddol, gydag amrywiaeth o fathau o lenyddiaeth. Mae yna hefyd rediadau o tua 40 o gyfnodolion. Mae dogfennaeth sefydliadol graidd a meysydd rhaglen yr IPB eisoes wedi'u lleoli mewn mannau eraill. Byddai’r deunydd yn y casgliad penodol hwn yn addas ar gyfer sefydliad y mae ei ganolfannau diddordeb yn cynnwys gwrthdaro, hawliau dynol, a/neu rôl cyrff anllywodraethol ledled y byd.

“Mae gennych chi archif gyfoethog ar gyfer ymchwil wyddonol ar hawliau dynol ar ddiwedd yr 20fed ganrif trwy sefydliad y Biwro Heddwch Rhyngwladol.” -Paule Hochuli Dubuis, Assistante conservatrice, Bibliothèque de Genève

Rydym yn fodlon cynnig y deunydd hwn (yn ei gyfanrwydd o ddewis) fel rhodd i sefydliad addas. Fodd bynnag, nid oes gennym unrhyw gyllideb ar gyfer gwaith archifol. Mae IPB yn rhedeg rhwydwaith byd-eang gweddol fawr (300+ o aelod-sefydliadau mewn 70 o wledydd) ond dim ond llond llaw o staff sydd ganddo ac incwm cyfyngedig iawn. Er i'r pencadlys symud i Berlin yn ddiweddar, rydym yn cadw gofod swyddfa yng Ngenefa.

Gobeithiwn y bydd gan rai o'ch darllenwyr ddiddordeb. Edrychaf ymlaen at ymatebion, ac wrth gwrs byddwn yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau. Gellir fy nghyrraedd yn colinarcher@phonecoop.coop.

Ionawr 2019

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 meddwl ar “Biwro Heddwch Rhyngwladol: Archif Heddwch a Hawliau Dynol sydd ar Gynnig”

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig