Apêl Ryngwladol dros Heddwch Nadolig yn yr Wcrain

Mae ymgyrch a drefnwyd gan y Y Swyddfa Heddwch Rhyngwladol

Gadewch inni alw am gadoediad yn yr Wcrain ar gyfer Nadolig 2022/2023, rhwng 25 Rhagfyr a 7 Ionawr, fel arwydd o’n dynoliaeth, cymod a heddwch a rennir.

DARLLENWCH A LLOFNODWCH YR APÊL YMA

Roedd Cadoediad Nadolig 1914 yng nghanol Rhyfel Byd I yn symbol o obaith a dewrder, pan drefnodd pobl gwledydd rhyfelgar gadoediad ar eu hawdurdod eu hunain ac ymuno mewn cymod a brawdgarwch digymell. Roedd hyn yn brawf, hyd yn oed yn ystod y gwrthdaro mwyaf treisgar, yng ngeiriau’r Pab Bened XV, “gall y gynnau dawelu o leiaf ar y noson y canodd yr angylion”.

Trown at arweinwyr y pleidiau rhyfelgar: gadewch i'r arfau fod yn dawel. Rhowch eiliad o heddwch i bobl a, thrwy'r foment hon, agorwch y ffordd i drafodaethau.

Galwn ar y gymuned ryngwladol i gefnogi ac eirioli’n gryf dros gadoediad Nadolig ac i wthio am ddechrau newydd i drafodaethau rhwng y ddwy ochr.

Ein gweledigaeth a'n nod yw pensaernïaeth heddwch newydd ar gyfer Ewrop sy'n cynnwys diogelwch ar gyfer holl wledydd Ewrop ar sail diogelwch cyffredin.

Gall heddwch, cymod, ymdeimlad a rennir o ddynoliaeth fuddugoliaethu dros y casineb, y trais a'r euogrwydd sy'n dominyddu'r rhyfel ar hyn o bryd. Gad inni gael ein hatgoffa mai bodau dynol ydyn ni i gyd a bod rhyfel a dinistr yn erbyn ein gilydd yn ddisynnwyr.

Mae cadoediad y Nadolig yn gyfle mawr ei angen i gydnabod unwaith eto ein tosturi tuag at ein gilydd. Gyda’n gilydd – rydym yn argyhoeddedig – gellir goresgyn y cylch o ddinistr, dioddefaint a marwolaeth.

DARLLENWCH A LLOFNODWCH YR APÊL YMA
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig