Er cof am fachau cloch: addysgwr cyfiawnder cymdeithasol arloesol, croestoriadol

bu farw bachau cloch, yr awdur ffeministaidd clodwiw a chlodwiw, addysgwr, actifydd, ac ysgolhaig ar Ragfyr 15 yn 69. Cyflwynodd lens groestoriadol i archwilio systemau pŵer a thra-arglwyddiaethu, gan ganolbwyntio'n benodol ar faterion hil , rhyw, a gormes. gwnaeth bachau hefyd gyfraniadau sylweddol i faes addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol, gan gorlannu sawl llyfr a thraethawd ar bŵer a natur addysgeg drawsnewidiol i droseddu gormes.

bachau cloch: dyfyniadau ar addysg

Er cof amdani, mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn curadu rhai o'i dyfyniadau mwyaf ysbrydoledig sy'n ymwneud ag addysg.  Gallwch ddod o hyd i'n casgliad cyfredol yma. Os oes gennych ddyfynbris arbennig o ysbrydoledig yr hoffech inni ei ychwanegu at y casgliad, cyflwynwch ef yma.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig