Er Cof: Phyllis Kotite

(Wedi'i ymateb o: Prifysgol Academaidd Di-Drais a Hawliau Dynol - AUNOHR)

Bu farw Phyllis Kotite, aelod amser hir o'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a chyfrannwr UNESCO, ym Mharis yr wythnos diwethaf. Dyma ei ysgrif goffa o'r Prifysgol Academaidd Di-Drais a Hawliau Dynol yn ei mamwlad annwyl yn Libanus.
Kotite Phyllis

Mae ein ffrind annwyl iawn, yr aelod cyntaf i ymuno â Chyngor Cymrodyr AUNOHR, wedi marw ym Mharis yr wythnos diwethaf. Er ei bod yn fwy na 90 mlwydd oed, roedd ar anterth ei gallu deallusol a chynhaliodd ei hysbryd egnïol a hael erioed.

Un o'r menywod Libanus cyntaf i weithio yn y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, ac yna yn UNESCO ym Mharis, parhaodd Phyllis i wasanaethu fel ymgynghorydd a chyfrannwr i addysg adeiladu heddwch a di-drais yn ogystal â rhaglenni atal gwrthdaro.

Fe'i ganed i deulu o Libanus (Marjeyoun; De Libanus) a fewnfudodd i Unol Daleithiau America ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf. Fodd bynnag, dewisodd adeiladu perthnasoedd cryf gyda'i mamwlad ac ymgollodd yn weithredol yn yr holl faterion heriol yr oedd Libanus yn mynd drwyddynt. Roedd hi'n actifydd dylanwadol a benderfynodd na ddylai ei chysylltiadau â Libanus a'r byd Arabaidd fod yn fater o dreftadaeth deuluol yn unig, ond yn fater o newid cymdeithasol sylweddol. Roedd hi'n seciwlariaeth gadarn na chyfaddawdwyd ei chredoau erioed pan gynddeiriogodd rhyfela sectyddol yn Libanus ac roedd hi bob amser yn parhau'n driw i'w delfrydau.

Roedd hi bob amser yn ceisio defnyddio ei chysylltiadau a'i rhwydweithiau rhyngwladol i gefnogi cannoedd o unigolion a degau o sefydliadau cymdeithas sifil o bob gwlad, yn enwedig gwledydd Arabaidd, yn ogystal ag eirioli achosion newid cymdeithasol ac achosion rhyddhad gwleidyddol a diwylliannol. Roedd hyn yn arbennig o wir yn achos Libanus ac achos Palestina. Cafodd ei denu fwyaf at weithio gydag ieuenctid yr oedd hi'n ei ystyried yn wyneb y dyfodol.

Ni fyddai wythnos yn mynd heibio heb iddi awgrymu menter newydd i'n prifysgol. Roedd hi bob amser yn ceisio adeiladu cysylltiadau a chyfleoedd rhwydweithio newydd, a byddai'n estyn allan yn ddidrugaredd at eraill, datblygu cynlluniau ac agor gorwelion amrywiol ar gyfer twf yn y dyfodol. Roedd hi'n anhygoel o hael ac roedd hi bob amser yn rhoi ei chefnogaeth ddiwyro inni, oherwydd roedd hi'n argyhoeddedig bod sefydlu prifysgol i ledaenu diwylliant di-drais a hawliau dynol yn y Byd Arabaidd yn ymgymeriad unigryw a phwysig ac nad oedd yn ddim byd byr o “weithred arwrol”.

Cynigiodd yr holl gefnogaeth anhygoel hon tra roedd hi i gyd ar ei phen ei hun, heb unrhyw sefydliadau na staff swyddfa yn ei chynorthwyo. Hyd at ei diwrnod olaf, parhaodd i fyw ar ei phen ei hun yn annibynnol. Roedd hi'n hoff iawn o gerddoriaeth, y celfyddydau a diwylliant. Roedd hi hefyd yn ddarllenydd brwd ac yn geisiwr gwybodaeth, ac roedd hi'n weithgar mewn sawl menter a sefydliad.

Dau ddiwrnod cyn iddi basio, anfonodd neges at Dr. Ogarit Younan, i anfon ei pharch a chynnig syniadau ar gyfer yr MOU gyda Phrifysgol Birzeit. Roedd hi wedi bod yn ffrind agos i sylfaenwyr AUNOHR ers dechrau'r nawdegau. Dros y blynyddoedd, cynigiodd sawl darlith i hyfforddeion, gan gynnwys rhai sydd wedi dilyn y diddordeb hwn i ddod yn fyfyrwyr yn y brifysgol. Roedd ei darlithoedd ar bwnc atal gwrthdaro a dosbarthodd ei chyhoeddiad UNESCO yn 2012 ar y pwnc i lawer o'r myfyrwyr.

Roedd yn anodd i unrhyw un ddyfalu ei hoedran o ystyried sut yr arweiniodd ei bywyd gyda'r fath ieuenctid ac angerdd. Roedd hi bob amser yn ddeinamig a chadarnhaol, waeth beth oedd yr amgylchiadau, ac roedd hi'n rhoddwr digymell a naturiol, heb unwaith bwyso a mesur yr hyn y byddai'n ei gael yn gyfnewid.

Nid yw person cariadus a rhoddgar byth yn marw mewn gwirionedd, oherwydd nid yw marwolaeth erioed wedi cael ei ddal yn ôl gan farwolaeth.

Hwyl fawr Phyllis Koteit, gyda'n cariad.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig