Er Cof: Ian Harris

Darllenwch ysgrif goffa Ian Harris trwy gyfrwng y Milwaukee Journal Sentinel

Collodd cymuned y byd addysg heddwch a chyfiawnder cymdeithasol ffrind a chydweithiwr mawr ym marwolaeth Ian Harris, Athro Emeritws o Brifysgol Wisconsin-Milwaukee, awdur toreithiog ac eiriolwr angerddol y Crynwyr dros ddi-drais a thros fyd gwell. Roedd Ian yn fentor i gynifer, ac fel y nodwyd yn ei ysgrif goffa, dangosodd ei garedigrwydd mewn cymaint o ffyrdd.

Daeth Ian yn gefnogwr mawr i’m newid gyrfa hwyr a’r trywydd dilynol. Cyfarfuom yn gynnar yn y 2000au, mewn cynhadledd addysg y Crynwyr. Roeddwn yn Ph.D. newydd ei bathu, ar ôl graddio yn 54 oed o Brifysgol Connecticut mewn Astudiaethau Addysgol, neu fel y'i gelwir weithiau yn Sefydliadau Addysgol. Yr oeddem yn rhwym wrth y syniad mai ni oedd yr unig ddau ysgolhaig y gwyddem eu bod yn Grynwyr ac yn athronwyr addysgol. Yr oedd ar y pryd eisoes yn ffigwr adnabyddus ym maes addysg heddwch, ar ôl ysgrifennu, ymhlith cyhoeddiadau eraill, y arloesol 1988 Addysg Heddwch (Cyhoeddwyr McFarland). Byddem wedyn yn cyfarfod eto mewn gwahanol gynadleddau, a byddai’n rhannu ei gariad at yr awyr agored, ei angerdd tuag at y bobl yn ei fywyd, a’i “dröedigaeth” i astudiaethau heddwch o wreiddiau dwfn ei deulu yn y fyddin, trawsnewidiad a wnaeth. cyfaddef yn barhaus. Ar daith i'r dwyrain roedd o a Sara yn gallu aros gyda mi am noson neu ddwy.

Gwahoddodd Ian fi yn garedig i gyd-awdur ail argraffiad Addysg Heddwch (2003) yn ogystal â'r trydydd, a gyhoeddwyd yn 2013. Roedd y rhain, yn ogystal â nifer o erthyglau a phenodau eraill y buom yn cydweithio arnynt, wedi cyfoethogi a gwella fy ngyrfa a'm rhwydwaith o gydweithwyr ym maes addysg heddwch yn fawr. Byddaf yn ddiolchgar am byth am ei gyfeillgarwch, ei feddwl gweithgar, a'i angerdd dros heddwch.

-Mary Lee Morrison, Hartford, CT (Mehefin 7, 2023)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig